Till innehåll på sidan

Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning

Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning

Detaljer

Räddnings- och sjukvårdsinsats vid terrorhändelse, forskning
Publikationsnummer
MSB1377–April2019
ISBN-nummer
978-91-7383-938-9
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
48 s.
Pris
0 kronor
En internationellt utvecklad och prövad simuleringsmodell för träning av räddnings- och sjukvårdspersonal för insats vid terroristattacker har anpassats till svenska förhållanden och framgångsrikt använts vid utbildning av personal på olika nivåer. Modellen har också inom ramen för projektet vidareutvecklats på olika sätt och även framgångsrikt använts för att testa och säkerställa beredskapen för händelser av detta slag.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan