Till innehåll på sidan

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap : redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap : redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Detaljer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap : redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012
Publikationsnummer
MSB383
ISBN-nummer
978-91-7383-218-2
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
129 s. : tab.
Pris
0 kronor
Regeringen har i regleringsbrevet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) år 2012 lämnat följande uppdrag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens långsiktiga strategiska analys, redovisa en analys och bedömning av framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 mars 2012. MSB svarar i denna rapport på uppdraget genom att redovisa tre olika delar: 1. Först redovisas en metod och en analysstruktur för att arbeta med framtidsfrågor och framtida utveckling inom olika analysområden som påverkar samhällsskydd och beredskap. Dessa analysområden är Politik, Ekonomi, Befolkning, Information och kommunikation, Klimat samt Teknik. 2. Därefter redovisas resonemang och fördjupade sammanställningar av kunskap inom samtliga analysområden som inkluderats i ovan nämnda struktur. Här beskrivs utvecklingstendenser, trender, prognoser och möjliga framtidsutvecklingar. Underlaget visar hur och varför olika områden är viktiga utifrån perspektivet samhällsskydd och beredskap. Utifrån dessa resonemang tydliggörs också områdets bredd och komplexitet. 3. Avslutningsvis redovisas fem scenarier som beskriver olika möjliga framtida samhällen år 2032. Scenarierna är skapade utifrån ovan nämnda analysstruktur och kunskapssammanställningar. De inkluderar utveckling inom samtliga analysområden, samt belyser olika aspekter som har betydelse för området samhällsskydd och beredskap.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan