Till innehåll på sidan

Evakueringen från Afghanistan 2021

MSB stöttade Utrikesdepartementets insatser för att evakuera personer från Afghanistan. Inom ramen för stödstyrkeavtalet bistod MSB, i samverkan med Polisen och Socialstyrelsen, med ett expertteam på plats i regionen samt med personal som arbetade med att stötta evakuerade på flygen hem till Sverige.

Vid händelser då många personer med hemvist i Sverige drabbats, ger Utrikesdepartementet MSB och de andra myndigheterna information om vilka behov som identifierats. Utifrån denna behovsbedömning kan beslut tas om vilka resurser inom stödstyrkan som ska aktiveras för att stödja Utlandsmyndigheten och de drabbade. 

MSB har samordningsansvaret för de aktörer som ingår i stödstyrkan och ansvarar även för logistik och insatsstöd som följer med utsändande av personal till ett land drabbat av en allvarlig händelse, samt genom personal med särskilda kompetenser som kommunikation och krisstöd.

Stödstyrkan

Senast granskad: 27 augusti 2021

Till toppen av sidan