Till innehåll på sidan

Nationellt utvecklingscenter – Säkerhet på skadeplats

MSB och Räddningstjänsten Storgöteborg har startat ett samarbete i form av ett Nationellt utvecklingscenter med temat "Säkerhet på skadeplats" för att utveckla arbetsmetoder och nyttja den teknik som finns idag.

Centret ska genom innovation och utveckling möta framtidens behov på skadeplats. De arbetar tillsammans med räddningstjänsten, forskning och näringsliv.

Förändrat olyckslandskap ställer nya krav

Det förändrade olyckslandskapet ställer nya krav på räddningstjänstens förmåga vid arbete på skadeplats, men samtidigt ger det oss helt nya möjligheter att utveckla våra arbetsmetoder och nyttja befintlig teknik.

Räddningstjänsten är kommunal och det finns många räddningstjänster runt om i landet som inte har samma möjligheter att jobba med den typen av frågor.

Syftet med att se utvecklingscentret som en nationell resurs är att alla räddningstjänster ska kunna bidra med kompetens och kunskap samt vara en del av den verksamhet som bedrivs.

Verksamhetsidé

Verksamheten ska bygga på identifierade behov hos räddningstjänsten för att öka säkerheten på skadeplats. När behoven är identifierade ska de omsättas för att skapa bättre förutsättningar för insatspersonal.

Det handlar både om att införa tekniska lösningar från andra organisationer (både räddningstjänst och annan verksamhet), nationellt och internationellt, samt att få möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och ny teknik i testmiljö. För att möta framtiden är det viktigt att se säkerhet på skadeplats i en vidare mening. Vilka resurser kommer stödja räddningstjänsten på framtidens skadeplats? (first responder till exempel väktare, hemtjänst, frivilligorganisationer och civila insatspersoner).

Viljan till utveckling har alltid varit stor inom räddningstjänsten. Men för att möta framtidens utmaningar finns det behov av innovation. Innovation behöver inte vara att uppfinna något nytt, utan snarare att tillföra något nytt till vår verksamhet, som arbetsmetoder och nya tekniska lösningar.

Det finns mycket att lära från andra organisationer - både blåljusorganisationer, försvarsmakten och näringslivet. Även det internationella perspektivet är viktigt.

Ytterligare information och projekt

 • Projekt: Brandrobotar

  Projektet belyser utöver insats med robotar i undermarksanläggningar även ett flertal andra typinsatser. Under våren 2022 planeras för tester för att utvärdera robotarnas förmåga. En delrapport ska vara klar i december 2022. Målsättningen är att testerna ska genomföras i Sverige och att bjuda in intresserade räddningstjänster.

  Projektet omfattar fler användningsområden än insats i underjordsanläggningar:

  • punktering av tryckkärl,
  • indikering av farliga ämnen,
  • insatser i större lokaler med hög brandbelastning och
  • där det finns risk för explosion.

  Det har genomförts en marknadsundersökning med fler leverantörer för att få en heltäckande bild av robotarnas förmåga.

  Projektgruppen har besökt räddningstjänster i Olso, Köpenhamn och Paris. Både räddningstjänsten i Paris och Köpenhamn har haft flera lyckade insatser med sina robotar. Bland annat användes robotar i samband med släckningsarbetet i Notre Dame.

  Projektet avslutades 2021-03-31.

   

Senast granskad: 25 februari 2022

Till toppen av sidan