Till innehåll på sidan

Civilt försvar

Nedan finns lagar och förordningar inom lagstiftningsområdet civilt försvar, samt MSB:s föreskrifter inom området.

Civilt försvar är den verksamhet som upprätthåller samhällets grundläggande funktioner och som utförs av både offentliga och privata aktörer. Enligt den så kallade ansvarsprincipen ska den aktör som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också göra det vid höjd beredskap. Samhällets ordinarie förmågor utgör därmed grunden för det civila försvaret.

MSB:s föreskrifter inom området handlar bland annat om hur skyddsrum ska byggas, utrustas och underhållas, samt om utbildning och övning med civilplikt. Läs även om lagar, förordningar inom lagstiftningsområdena krisberedskap och informationssäkerhet och skydd mot olyckor 

Det militära försvaret ansvarar Försvarsmakten för.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd


Senast granskad: 18 september 2019

Till toppen av sidan