Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:4 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare vid länsstyrelserna

MSBFS 2018:4 föreskrifter om folkrättsliga rådgivare vid länsstyrelserna

Detaljer

Status

Gällande från och med 2018-08-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan