Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)

Parallellt med att MSB investerar i och utvecklar nuvarande Rakel arbetar myndigheten även med två regeringsuppdrag om Rakels framtid. Uppdragen är inriktade på nästa generations Rakel (Rakel G2), ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom är tänkt att ersätta Rakel med utökade funktioner.

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet.

MSB arbetar med två regeringsuppdrag

MSB har i juni 2020 tilldelats två regeringsuppdrag som handlar om Rakels framtid:

  • Rakel G2 steg 1
  • Rakel G2 utredningsuppdrag

Rakel G2 steg 1

Rakel G2 steg 1 är inriktat på att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakel. Den lösning som ska utvecklas blir i första skedet ett komplement till nuvarande Rakel.

Tjänster för mobil datakommunikation kommer att kunna erbjudas senast september 2022.

Rakel G2 steg 1

Rakel G2 utredningsuppdrag

Rakel G2 utredningsuppdrag innebär att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Inom ramen för uppdraget ska MSB också ge förslag om vem eller vilken aktör som bör få ansvar att genomföra förslaget.

Utredningen om det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem ska redovisas i februari 2021.

Rakel G2 utredningsuppdrag

Vad händer med nuvarande Rakel?

MSB fortsätter att utveckla och investera i Rakel. Systemet kommer att användas så länge som regeringen inte fattar något annat beslut.

Film om behovet av en ny kommunikationslösning

Se en film som kort beskriver behovet av en ny kommunikationslösning för de aktörer som idag använder Rakelsystemet.

Senast granskad: 2 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan