Till innehåll på sidan

Riskhantering för Sevesohandläggare

Kursen ger dig kunskaper inom riskhantering för att utifrån riskanalyser kunna bedöma, ställa krav och ta beslut i samband med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken.

Detaljer

Målgrupp

För dig som har, eller kommer att ha, befattning som handläggare vid Länsstyrelsen som arbetar med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade mijö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. Även handläggare som arbetar med närliggande frågor utifrån lagen om skydd mot olyckor kan delta i mån av plats. 

Förkunskaper

Du behöver ha genomfört MSB:s grundkurs i Seveso eller ha motsvarande grundläggande kunskaper inom arbete med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. Kursdeltagaren ska innan kursstart genomföra tillsänd förberedande uppgift, vilket beräknas omfatta cirka två timmar i förväg. 

Kostnad

Kursavgiften är 6 700 kr exklusive moms. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen

Utifrån analys har behov av återkommande kurs inom riskhantering för Sevesohandläggare identifierats.

Utgångspunkten för föreläsningar och exempel under kursen är att svara upp mot de förutsättningar och frågeställningar, som är relevanta för handläggare, som arbetar med Sevestotillsyn och den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken. 

Kursen genomförs som platsbunden under tre sammanhängande dagar. Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Kursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter. 

Kursdeltagaren ska innan kursstart genomföra tillsänd förberedande uppgift, vilken beräknas omfatta cirka två timmar i omfång. 

Kursplan Riskhantering för Sevesohandläggare

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet anmälda överskrider antalet platser. Länsstyrelsehandläggare som arbetar med operativ tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och/eller deltar i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen enligt miljöbalken kommer att prioriteras. 

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats.

Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.

Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen. 

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8%. 

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

Senast granskad: 23 november 2020

Till toppen av sidan