Till innehåll på sidan

Beställ 90 sekunder

När du beställt ett 90 sekunder abonnemang får du en bekräftelse till din e-post och därefter får du tillgång till 90 sekunder. Abonnemanget blir aktivt dagen efter din beställning. Du behöver även skapa ett konto för inloggning på Min sida.

Tänk på att vissa fält är obligatoriska att fylla i. Du kan inte skicka din beställning om du missat något av dem. De är markerade med *.

Fakturering sker en gång årligen.Första året kommer du att få din faktura i slutet av året, därefter sker fakturering i början av året. Vi använder oss av betalningsvillkor 30 dagar netto.

Beställ 90 sekunder

Alla priser är exklusive moms. Observera att beställningen inte är skickad och genomförd förrän du fått meddelandet "Tack för din beställning" på skärmen. Om du vill säga upp ditt abonnemang ska du göra det skriftligt till 90sekunder@msb.se.

Abonnemang

Fakturaadress

Kontaktperson

  • Information om samtycke

    MSB behöver behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som kontakt- och fakturauppgifter. Informationen samlas in av MSB i syfte att fakturera och ge support, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så sänge som du abonnerar på RIB eller 90 sekunder. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

    Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta rib@msb.se. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Senast granskad: 29 augusti 2023

Till toppen av sidan