Till innehåll på sidan

Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon : studie

Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon : studie

Detaljer

Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon : studie
Publikationsnummer
MSB1055–november2016
ISBN-nummer
978-91-7383-706-4
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
16 s. : ill.
Pris
0 kronor
I denna studie har förmågan hos utvalda kemikalier att passera räddningstjänstens skyddskläder och penetrera människohud samt inom vilket tidsförlopp detta sker studerats med experimentella metoder. Detta för att skapa ett första underlag för utvärdering av de kemikalierisker som kan uppkomma vid en olycka eller brand av e-fordon för räddningstjänstens personal och civila som befinner sig i e-fordonet eller i området omkring. Resultaten från denna studie visar att de utvalda kemikalierna snabbt kunde passera skyddsdräktmaterialet och att dessa även var goda hudpenetranter.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan