Till innehåll på sidan

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) - kurs 1

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser. Detta är den första kursen, kurs 1 som heter Kommunal räddningstjänst (2 + 1 veckor).

Detaljer

Målgrupp

För dig som är anställd i kommunal räddningstjänst för att verka som räddningstjänstpersonal i beredskap.

Förkunskaper

Anställning inom den kommunala räddningstjänsten som räddningstjänstpersonal i beredskap (deltidsbrandman).

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

MSB följer generellt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela landet och de regionala råden specifikt och kan vid en förändrad situation behöva ompröva bedömningen.
Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.
Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Om utbildningen 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap är 6 veckor lång och består av två kurser:

    Kurs 1, Kommunal räddningstjänst, 2+1 veckor
    Kurs 2, Räddningsinsatsen, 3 veckor. Till (Grib) - kurs 2.

Anmälan

Du anmäler dig först till Kurs 1. Anmälan stänger sju veckor före kursstart. Anmälan sker enligt principen "först till kvarn".
OBS! Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag.
Vid intresseanmälan till Kurs 1 om webbanmälan är stängd, be din räddningstjänst kontakta MSB på utbildning@msb.se
Mer information om utbildningenKursen genomförs på distans till och med år 2021. 10 dagar totalt, 7 dagar distans, varav 3 dagar närträff.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Grib kurs 1, Kommunal räddningstjänst

Ort Start Slut Platser kvar Sista anmälan
Borås 2022-01-31 2022-02-11 0 (Fullbokad) 2021-12-12
Revinge 2022-02-21 2022-03-04 2 (Endast 2 platser kvar på denna utbildning) 2022-01-02
Luleå 2022-03-21 2022-04-01 5 (Endast 5 platser kvar på denna utbildning) 2022-01-30
Revinge 2022-03-28 2022-04-08 8 2022-02-06
Karlstad 2022-04-25 2022-05-06 0 (Fullbokad) 2022-03-06
Växjö 2022-05-02 2022-05-13 20 2022-03-13
Sandö 2022-05-30 2022-06-10 19 2022-04-10
Sandö 2022-08-22 2022-09-02 32 2022-07-03
Borås 2022-08-29 2022-09-09 32 2022-07-10
Rosersberg 2022-09-12 2022-09-23 31 2022-07-24
Revinge 2022-09-26 2022-10-07 32 2022-08-07
Sandö 2022-09-26 2022-10-07 31 2022-08-07
Revinge 2022-12-05 2022-12-16 32 2022-10-16

Senast granskad: 26 juli 2021

Till toppen av sidan