Till innehåll på sidan

SOS Alarm

Mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) finns ett alarmeringsavtal som reglerar 112-tjänsten och vissa alarmeringstjänster. MSB har i uppgift att utöva tillsyn över och kontroll av att SOS Alarm uppfyller åtagandena i alarmeringsavtalet.

Hur länge har avtalet funnits?

Det första alarmeringsavtalet tecknades 1994 och har sedan dess reviderats några gånger. Nuvarande avtal löper från december 2020. Över tid har avtalet kompletterats med olika bilagor för till exempel informationsnumret 113 13, Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och telefonnummer 116 000 avseende försvunna barn.

Avtalets syfte

Avtalet syfte är att säkerställa en effektiv 112-tjänst och att skapa möjligheter att tillkalla eller komma i kontakt med polis, statlig eller kommunal räddningstjänst samt ambulans mm.

Vad menas med effektiv SOS-tjänst?

En SOS-operatör ska genom intervju primärt fastställa vad som har hänt och var det har hänt. Utifrån intervjun ska SOS-operatören bedöma om det finns behov av omedelbar hjälpinsatser av samhällets hjälporgan och därefter vilken eller vilka av samhällets hjälporgan som behövs. I 112-tjänsten ingår att ta emot, behandla och/eller förmedla larm till nödnumret 112.

Vad omfattar avtalet?

Avtalet består av olika punkter som styr hur SOS Alarm ska hantera SOS-tjänsten på ett effektivt sätt.

SOS Alarm ska enligt avtalet bland annat:

  • driva SOS–centraler som upprätthåller SOS tjänsten för nödnumret 112 i hela landet
  • erbjuda samtliga kommuner, regioner och statliga räddningsorgan att träffa avtal för anslutning av alarmeringstjänster
  • utnyttja positionering av 112-samtal där så är möjligt i fast och mobil telefoni
  • ansvara för samhällsinformationen
  • utveckla SOS-tjänstens innehåll i takt med att omvärldens behov, samhället och tekniken förändras
  • följa och medverka i det internationella samarbetet och utvecklingen inom området
  • sammankalla och ansvara för ett 112-råd
  • lämna en årlig verksamhetsrapport till regeringen
  • fullgöra åtaganden även vid större krissituationer eller extraordinära händelser.

Hur går tillsynen till?

Varje år genomför MSB uppföljning av alarmeringsavtalet med SOS Alarm och rapporterar till regeringen hur SOS Alarm har uppfyllt åtagandena. Uppgiften att göra tillsyn och kontroll regleras nu i §18d i förordning med instruktion i för MSB.

Senast granskad: 30 november 2023

Till toppen av sidan