Till innehåll på sidan

Skogsbrandbevakning med flyg

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg. Det är länsstyrelsen som har ansvaret och beslutar enligt MSB:s riktlinjer.

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg.

Länsstyrelsen har ansvaret

Länsstyrelsen har ansvaret för skogsbrandbevakning med flyg och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

MSB:s ramar och riktlinjer

I MSB:s årliga inriktning hittar du mer information om bland annat ansvarsområden, rapportering och ersättning för skogsbrandbevakning med flyg.

Inriktning för skogsbrandbevakning med flyg för år 2024

Statistik

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Flygtimmar 11 008 3252 5014 3450 3441 5186
Antal upptäckta bränder* 290 (688) 91 (151) 94 (160) 74 (114) 105 (133) 119 (163)
Kostnad i kronor 29,87 miljoner 10,85 miljoner 15,46 miljoner 10.87 miljoner 11,48 miljoner 18,5 miljoner

*Siffran i parantes är den sammanlagda siffran för antal upptäckta bränder och bränder som flygen dirigerats till av SOS Alarm.

Publikation

Skogsbrandbevakande flyg : en beskrivning och värdering av verksamheten

Publikationsnummer: MSB1898–januari2022

Utgivningsår: 2022

Skogsbränder är en naturlig del av skogens ekologi, samtidigt som okontrollerade bränder utgör ett hot mot människors egendom, liv och samhällets infrastruktur. Skogsbrandbevakande flyg har använts i ...

Omslagsbild för  Skogsbrandbevakande flyg : en beskrivning och värdering av verksamheten

Publikationsnummer: MSB1898–januari2022

Utgivningsår: 2022

Publikation

Skogsbrandbevakande flyg : en beskrivning och värdering av verksamheten - teknisk rapport

Publikationsnummer: MSB1899Januari

Utgivningsår: 2022

Den här tekniska rapporten är en bilaga till utvärderingsrapporten Skogsbrandbevakande flyg - En beskrivning och värdering av verksamheten. Syftet med utvärderingen är att beskriva och värdera ve...

Omslagsbild för  Skogsbrandbevakande flyg : en beskrivning och värdering av verksamheten - teknisk rapport

Publikationsnummer: MSB1899Januari

Utgivningsår: 2022

Senast granskad: 18 december 2023

Till toppen av sidan