Till innehåll på sidan

Nationell risk- och förmågebedömning 2019

Nationell risk- och förmågebedömning 2019

Detaljer

Nationell risk- och förmågebedömning 2019
Publikationsnummer
MSB1392
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
8 s.
Pris
0 kronor
Den nationella risk- och förmågebedömningen är ett strategiskt underlag för att inrikta och utveckla krisberedskapen och civilt försvar. I rapporten ges en övergripande och en områdesvis bild av de sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga, hur samhällets krisberedskap och planeringen för civilt försvar utvecklas samt MSB:s förslag på vidare åtgärder för ökad beredskap.

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan