Till innehåll på sidan

En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021

En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021

Detaljer

En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021
Publikationsnummer
MSB1913
ISBN-nummer
978-91-7927-234-0
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
45 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna årsrapport har sin grund i den it-incidentrapportering MSB mottar från både statliga myndigheter och från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare, informations- och säkerhetsansvariga samt omvärldsbevakande och analyserande roller hos både statliga myndigheter och NIS-leverantörer. Innehållet kan även vara värdefullt för motsvarande roller hos andra organisationer. Årsrapporten, tillsammans med en sammanställning av inrapporterade it-incidenter, överlämnas även till regeringen i enlighet med myndighetens instruktion. Rapporten innehåller förutom sammanställning av de incidenter som inkommit till MSB även lärande exempel, information om incidentrapporteringen och rekommendationer till rapportens målgrupper. Sammanställningen av incidentrapporteringen under 2021 visar att rapporteringen har minskat och att systemfel och misstag återigen är de mest frekventa orsakerna till incidenterna. Incidenterna inträffar ofta vid misslyckad förändringshantering och påverkar oftast tillgängligheten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 31 januari 2022

Till toppen av sidan