Till innehåll på sidan

Natosamarbete

Sverige har ansökt om medlemskap i Nato vilket innebär att förberedelserna är i full gång på både militär och civil sida. Redan idag har MSB i uppdrag att samordna det svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för partnerskapet med Nato.

Foto: NATO

Sverige har sedan 1994 haft ett partnerskap med Nato inom ramen för Natos program Partnerskap för fred (PFF). MSB har regeringens uppdrag att samordna det civila beredskapsarbetet inom ramen för partnerskapet.

Den 16 maj 2022 fattade regeringen beslut om att Sverige skulle ansöka om medlemskap i Nato, vilket satte igång medlemskapsprocessen. I dagsläget har Sverige invitee-status vilket innebär att Sveriges samverkan med Nato fördjupats ytterligare för att förbereda för ett medlemskap. Informationsdelningen har ökat och Sverige har blivit inbjuden till fler arbetsgrupper.

MSB arbetar med ett antal förberedelser tillsammans med andra aktörer inför medlemskapet. Bland annat genomförs kunskapshöjande aktiviteter och utbildningar för aktörer inom totalförsvaret om Nato som organisation och alliansens arbete med civila beredskapsfrågor

Informationsinsats för att öka allmänhetens kunskaper om Sveriges medlemskap i Nato

Regeringen gav den 17 maj i uppdrag till MSB att förbereda en informationsinsats för att öka den svenska befolkningens kunskaper om Nato och vad medlemskapet innebär för Sverige.

I uppdraget ingår att utarbeta informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras.

Uppdraget innehåller två delar:

En informationsinsats riktad till unga 16-25 år, som startar i samband med Natoanslutningen.

En folkbildande informationsinsats för att öka kunskap hos allmänheten, som ska pågå under en längre period.

I genomförandet av uppdraget ska MSB samverka med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter och aktörer som myndigheten bedömer har kunskap eller erfarenheter som är relevanta för uppdraget, exempelvis kring folkbildande insatser eller ungdomsperspektiv.

Regeringsbeslut Fö2023/01001

Vill du lära dig mer om Nato och det civila beredskapsarbetet?

MSB:s webbkurs ger dig en introduktion till Nato som organisation samt en översikt av Sveriges relation till Nato.

Webbkurs om Nato

Senast granskad: 13 juli 2023

Till toppen av sidan