Till innehåll på sidan

Allmänhetens bedömning av kriskommunikation i övningar : lärdomar och rekommendationer till hur allmänheten kan involveras

Allmänhetens bedömning av kriskommunikation i övningar : lärdomar och rekommendationer till hur allmänheten kan involveras

Detaljer

Allmänhetens bedömning av kriskommunikation i övningar : lärdomar och rekommendationer till hur allmänheten kan involveras
Publikationsnummer
MSB793
ISBN-nummer
978-91-7383-522-0
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
100 s.
Pris
0 kronor
Den 15 maj 2014 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samverkansövningen SAMÖ Fokus 2014, som syftade till att pröva de övande aktörernas förmåga till kriskommunikation. Scenariot för övningen var en omfattande kärnteknisk olycka med stor påverkan på södra Sverige. För att på ett så verklighetstroget sätt som möjligt utvärdera kommunikationen tog MSB fram en ny metod för att involvera allmänheten i övningen, något som tidigare endast gjorts i enstaka övningar. Utgångspunkten för metoden var att skapa ett deltagande från allmänheten som skulle vara så representativt för befolkningen som möjligt. Det så kallade Allmänhetsnätverket bestod av 99 personer, hälften män och hälften kvinnor, i åldrarna 20-79 år, som hemifrån eller där de befann sig under övningsdagen fyllde i totalt 395 bedömningsenkäter rörande den kommunikation de hade tagit del av under övningen. Deras bedömning utgjorde ett mycket värdefullt bidrag till utvärderingen av övningens mål kring kommunikation till allmänheten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan