Till innehåll på sidan

Anmälan till påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Här hittar du viktig information om din anmälan - hur du söker, sista anmälningsdatum, vad som ska skickas in direkt respektive kan kompletteras med.

Anmälan

Påbyggnadsåret startar varje vårtermin med sista anmälningsdag 15 oktober årligen (om inte detta datum inträffar på en helg då det justeras till närmast efterkommande vardag).

Anmäl dig till Påbyggnadsutbildning brandingenjörKom ihåg att du måste skicka in kopior på:

 • Examensbevis alternativt
 • LADOK-utdrag
 • Giltig Tjänstbarhetsbedöminig för rök- och kemdykning om det finns

Kompletteringar ska skickas till: utbildning@msb.se eller MSB, Enheten för utbildningssamordning, 651 81 Karlstad.

 • Viktiga datum inför anmälan och antagning
  Webbanmälan öppnar 15 september
  Sista anmälningsdag 16 oktober*
  Sista kompletteringsdag 1 december**
  Antagningsbesked Vecka 50
  Sista svarsdag 20 december

  Sista dag att uppvisa behörighet, villkorade antagningsbesked

  7 januari 2024
  Kursstart 22 januari 2024

  * Sena anmälningar hanteras om utbildningen inte har fullt antal sökande, de hanteras efter när de inkommit i tid. Att anmälan är öppen innebär inte att att du med säkerhet får en plats. 

  **1 december ska alla sökande ha skickat in sina LADOK-utdrag, oavsett om behörigheten är uppfylld eller inte. De som inte uppfyller behörigheten den 1 december kommer, om inte alla platser fyllts av redan behöriga sökande, att få villkorat antagningsbesked och har möjlighet att uppvisa behörighet till och med 7 januari 2023.

   

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelberättigad. 

Utbildningen är avgiftsfri men du bekostar själv ditt boende, mat och kurslitteratur. Om du blir antagen till utbildningen kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Till CSN:s webbplats

Senast granskad: 27 februari 2023

Till toppen av sidan