Denna vägledning vänder sig främst till dig som verkar i en kommun och som i dagsläget är eller kommer att vara en del av den kedja som syftar till att minska spridningen av kontaminerat släckvatten u...