Årsrapporten 2019 sammanfattar arbetet som skett inom den aktörsgemensamma CBRNE-strategins område och delger information som kan vara till nytta för olika aktörer i det dagliga arbetet.