Till innehåll på sidan

Nationella och internationella samarbeten inom forskning

MSB finns med i flera samarbeten kring forskning och utveckling, nationellt och internationellt.

Inom Sverige finns ett långvarigt samarbete med Brandforsk om forskning kring bränder.
Läs mer om Brandforsk (länk till extern sida).

På nordisk nivå finns Nordforsk, som är ett samarbete mellan de nordiska länderna om forskning kring samhällssäkerhet.

Läs mer om Nordforsk (länk till extern sida).

MSB är även engagerat på olika sätt i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. MSB utlyser bidrag för planering av projekt inom Horisont Europa, med inriktning mot samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om Horisont Europa (länk till Vinnova).

Det mest omfattande internationella samarbetet är det forskningssamarbete som Sverige har med Department of Homeland Security i USA, där MSB samordnar den svenska delen.

Ett samarbetsavtal finns också med Kanada.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan