Till innehåll på sidan

Om regler

I MSB:s författningssamling ingår även regler utgivna av de tidigare myndigheterna Statens räddningsverk (SRVFS), Krisberedskapsmyndigheten (KBMFS) och Sprängämnesinspektionen (SÄIFS).

Kontakt

Avdelningen för rättsligt stöd

Senast granskad: 29 januari 2020

Till toppen av sidan