Till innehåll på sidan

Om regler

I MSB:s författningssamling ingår även regler utgivna av de tidigare myndigheterna Statens räddningsverk (SRVFS), Krisberedskapsmyndigheten (KBMFS) och Sprängämnesinspektionen (SÄIFS).

Kontakt

Avdelningen för rättsligt stöd

Senast granskad: 29 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan