Till innehåll på sidan

HazardSupport : stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk

HazardSupport : stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk

Detaljer

HazardSupport : stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk
Publikationsnummer
MSB1722
ISBN-nummer
978-91-7927-122-0
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Målet med HazardSupport är att identifiera problem som kan uppstå vid klimat-anpassningsarbete, studera om dialogen kan överbygga svårigheter att genomföra klimatanpassning samt se huruvida det är möjligt att anpassa forskningen så att den tar fram relevant kunskap för användarna. Projektet fokuserar på tre fallstudier, värmeböljor i Stockholm, översvämning i Karlstad, och havsrelaterade översvämningar på västkusten. Denna rapport behandlar slutresultat för fallstudien ”stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk”. Den sammanfattar resultaten av SMHIs utvecklings och forskningsarbete inom havsnivåområdet under projektet. Rapporten tar inte upp detaljer om stigande havsnivå och ökad översvämningsrisk eftersom bästa tillgängliga planeringsgrundlag för klimatanpassning utvecklas kontinuerligt. För att tillhandahålla en uppdaterad resurs för information om anpassning till stigande havsnivå och ökad översvämningsrisk finns de specifika resultaten från detta delprojekt i elektronisk form på SMHIs webbsidor. Sammanfattning av studie av Stigande havsniva°er och o¨kad o¨versva¨mningsrisk – hur påverkar klimatförändringen Sveriges kuster?
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 30 mars 2021

Till toppen av sidan