Till innehåll på sidan

MSB:s informationssatsningar under coronapandemin

Sedan starten av coronapandemin hade MSB regeringens uppdrag att samordna delar av den myndighetsgemensamma informationsspridningen om covid-19 till allmänheten. Huvudbudskapet i de olika insatserna var att alla behöver hjälpas åt och att alla hade ett ansvar att följa råd och rekommendationer för att bromsa smittspridningen.

Under pandemin planerade och producerade MSB tillsammans med andra aktörer olika informationskampanjer. Vi samverkade och tog stöd av civilsamhällets organisationer, branschorganisationer, näringsliv liksom med myndigheter på olika nivåer för att nå ut så brett som möjligt i samhället. MSB deltog också på de myndighetsgemensamma pressträffarna tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Nedan listas de informationskampanjer som genomfördes under coronapandemin.

Informationskampanjer

Informationsinsats nr 10 – Allmänna råd och vaccinering fr.o.m. den 29 september 2021

Från och med den 29 september tas flertalet råd och rekommendationer till allmänheten bort. Men tillsammans behöver vi fortsätta att hålla smittan nere. Därför uppmanar vi nu allmänheten att stanna hemma och testa sig om man känner sig sjuk samt att vaccinera sig om man har möjlighet. Det är det viktigaste man kan göra för att skydda sig själv och andra samt för att stoppa smittspridningen.
Samtidigt vill vi i den emotionella delen av kampanjen få människor att känna att de är sedda utifrån den insats och de uppoffringar de fått göra under pandemin.

Huvudbudskap 1: Vi gjorde det tillsammans. Fortsätt ta hand om varandra.
Huvudbudskap 2: Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk samt Vaccinera dig om du inte redan har gjort det.

Period: 29 september – 31 december 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Målgrupp: Allmänheten

Informationsinsats nr 9 – Allmänna råd och vaccinering

Nu när sommaren och semestern är över och alla har kommit tillbaka till skola och arbete, uppmanar vi alla att fortsätta följa rekommendationerna även om man är vaccinerad samt att vaccinera sig om man har möjlighet. Det är det viktigaste man kan göra för att skydda sig själv och andra samt för att stoppa smittspridningen.

Huvudbudskap 1: Följ rekommendationerna även om du är vaccinerad.
Huvudbudskap 2: Det är viktigt att du vaccinerar dig.
Period: 30 augusti – 29 september 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Målgrupp: Allmänheten

Informationsinsats nr 8 – Skolavslutning/student

Huvudbudskap: Tack till dig som har ansträngt dig. Fortsätt kämpa hela vägen fram.
Period: 29 maj tillsvidare
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Målgrupp: Allmänheten, med fokus på unga

Skolavslutning och studentfirandet är tillfällen som många vill uppmärksamma genom stora familjefester och sammankomster klassvis. Inför detta vill vi uppmana de som vill fira att göra det i mindre sällskap och att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Informationsinsats nr 7 – Valborg/våren

Huvudbudskap film 1: Ha en coronafri valborg
Huvudbudskap film 2: Ha en coronafri vår
Period: 27 april – 9 maj 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Målgrupp: Allmänheten, med fokus på unga

Eftersom valborg är en stor högtid då många vanligtvis samlas, ville vi uppmana allmänheten (och i synnerhet unga) att hålla ut och följa rekommendationerna lite till. I denna kampanj utgick vi från den klassiska valborgslåten ”Längtan till landet” och lät Stockholms studentsångare framföra den, men med en omskriven text och fokus på att ha en coroanfri valborg.

Efter valborgshelgen fortsätter filmen att rulla en vecka till, men då med det uppdaterade budskapet ”Ha en coronafri vår”.  

Informationsinsats nr 6 – Våren och tillhörande högtider 2021

Huvudbudskap: Det är allas skyldighet att ta ansvar
Period: 22 mars – 16 maj 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Samarbeten med: Informationsfilmer producerades tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) och Folkhälsomyndigheten med fokus på vaccination samt hur man ska förhålla sig till rådande rekommendationer under kommande högtider.
Målgrupp: Allmänheten, med extra fokus på olika språkgrupper

I och med alla högtider som firas under våren, ville vi med denna informationsinsats fortsätta lyfta vikten av att vi bara ska umgås med de som vi vanligtvis träffar och att det är allas skyldighet att ta ansvar. Detta genom att med värme och humor använda oss av budskap så som ”Håll sillen och potatis inom familjen” och ”Fika bara med personer du känner väl”, följt av budskapet ”Att bara umgås med ett fåtal är fortfarande viktigt” och sedan avslutningsvis ”Det är allas skyldighet att ta ansvar”.

Under våren och tillhörande högtider översattes budskapen till arabiska, engelska, farsi, polska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska samt syntolkade versioner och lättläst.

Informationsinsats nr 5 - Sportlovet 2021

Huvudbudskap: Det är allas skyldighet att ta ansvar
Period: 8 feb – 14 mars 2021
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna
Samarbeten med: 2021 är Friluftslivets år och i och med det hade vi under denna kampanjperiod ett nära samarbete med Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket. Vi fick bland annat ett införande i Svenskt friluftslivs nyhetsbrev samt kunde lägga in information om covid-19 och kampanjen på deras webbplats Luften är fri.  
Målgrupp: Allmänheten

Syftet med kampanjen var att förtydliga vilka rekommendationer och nya restriktioner som gällde. Målet var att göra det lättare för alla att kunna ta eget ansvar och samtidigt få ett härligt sportlov. Det ska vara lätt att göra rätt. 

Kampanjens huvudbudskap ”Det är allas skyldighet att ta ansvar” grundade sig i tips på coronasäkra aktiviteter. Vad man kan göra istället för vad man inte kan göra. 

Vi tog även fram ett budskap som uppmanade till att testa sig vid minsta symtom.

Informationsinsats nr 4 – Hösten och vintern 2020

Huvudbudskap: Om vi ska kunna återgå till det normala, behöver du och alla andra ta ansvar. Sprid inte smittan vidare.
Period: 23 november – 31 december 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Målgrupp: Allmänheten, primärt unga vuxna

I samband med att smittspridningen ökade i Sverige, efter en period med sjunkande antal smittade, identifierades behovet av information med ett skarpare budskap om att läget är allvarligt. Detta för att säkerställa ett ökat engagemang hos Sveriges befolkning att följa myndigheternas rekommendationer, med tyngdpunkt på budskap till målgruppen unga vuxna. 

Kampanjens bestod av filmer som privatpersoner själva hade spelat in innan covid-19. Filmerna visade situationer som var självklara för ett år sedan, för att påminna om vad vi alla vill återgå till. 

I samband med att filmerna publicerades skapade vi även hashtagen #JagTarAnsvarFör, där vi uppmuntrade både privatpersoner och influencers att posta egna bilder och filmer från tiden innan pandemin. Detta för att påminna varandra om varför vi håller ut, vad vi tar ansvar för. 

Mallar och material att användas av andra aktörer

När smittspridningen i Sverige ökade uppstod ett behov av informationsmaterial med regionala och lokala rekommendationer och därför togs mallar baserade på de allmänna råden fram.

Budskapen anpassades för lokala behov. Detta tydliggjordes dels genom att använda vinjetten ”Regional information”, dels genom att lägga till lokala avsändare. Huvudavsändare av materialet var, som tidigare, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt länsstyrelserna, regionerna och kommunerna, som själva lade till sina logotyper. 

Informationsinsats nr 3 - Sommaren 2020

Huvudbudskap: Sommaren blir annorlunda i år. Tack för att du håller ut.
Period: 1 juni – 31 augusti 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Länsstyrelserna, Tillväxtverket och Naturvårdsverket.
Målgrupp: Unga vuxna, åldersgruppen över 70 år, andra riskgrupper samt deras anhöriga.

För denna period identifierades behov av anpassade budskap om myndigheternas rekommendationer inför sommar och semester. 

Med det övergripande budskapet  ”Tillsammans bromsar vi smittan” uppmanade vi allmänheten att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer samt att läsa aktuell och samlad myndighetsinformation på krisinformation.se, då läget var fortsatt allvarligt. 

Information till utländska besökare

För att informera om myndigheternas rekommendationer till utländska besökare i Sverige under sommaren skapades en särskild sida på krisinformation.se med information på engelska. Tryckt information delades ut och informationen annonserades även på digitala skärmar på internationella flygplatser, tågstationer samt färjeterminaler i Sverige. Parallellt riktades även denna information i sociala medier specifikt mot personer som nyligen rest in i Sverige från ett annat land. 

MSB samarbetade även med bland andra Visit Sweden och olika ambassader under denna period, för att nå ut med information till utländska besökare.

Mallar och material att användas av andra aktörer

Mallar och material producerades för att underlätta för verksamheter att fortsatt följa myndigheternas rekommendationer även när besökstrycket ökade.

  • Mallar till informationsmaterial med budskap som tog avstamp i den nationella informationssatsningen. 
  • En checklista som alla verksamheter kunde använda som grund för att säkerställa att verksamheten gjort sitt yttersta för att följa rådande rekommendationer.
  • En sammanställning av goda exempel på åtgärder som olika verksamheter ute i landet vidtagit.

Detta material arbetades fram tillsammans med Länsstyrelserna, Tillväxtverket och Naturvårdsverket. Dessa aktörer stod som avsändare tillsammans med MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och ansvarade för att distribuera informationen via sina kanaler. 

Informationsinsats nr 2 – Vårens högtider 2020

Huvudbudskap: Tillsammans kan vi bromsa smittan
Period: 20 april – 29 maj 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Informationsfilmer producerades tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund), Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen Skåne, med fokus på rådande rekommendationer kopplade till vårens högtider.
Målgrupper: Allmänheten, med särskilt fokus på de grupper som behövde information på andra språk än svenska.

För denna period identifierades behov av anpassade budskap om myndigheternas rekommendationer för högtider som påsk, Eid al-fitr, valborgsmässoafton, studentfirande och liknande. 

Huvudbudskapet var fortsatt ”Tillsammans kan vi bromsa smittan”, med underbudskap som till exempel ”Res inte till släkt och vänner i påsk” och ”Vårens högtider blir annorlunda i år.” 

Informationsinsats nr 1 – en första informationsinsats om covid-19

Huvudbudskap: Tillsammans kan vi bromsa smittan
Period: 16 mars – 17 april 2020
Avsändare: MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen
Samarbeten med: Informationsfilmer producerades tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund), Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Skåne. Filmerna handlade om rådande rekommendationer kopplade till pågående och kommande högtider.
Målgrupp: Hela Sveriges befolkning.

Den 16 mars kommunicerade regeringen att MSB fått i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett nationellt informationsmaterial. Redan samma dag påbörjades informationen i sociala medier. Därefter producerades och genomfördes en större informationsinsats i en mängd olika mediekanaler. 

Syftet med insatsen var att skapa trygghet samt betona vikten av solidaritet och ansvar – att alla behöver göra vad de kan för att minska smittspridningen och begränsa dess konsekvenser.

Informationen hänvisade till krisinformation.se som plattformen för uppdaterad och aktuell myndighetsinformation om covid-19. 

Effektmätningar

Sedan den första informationsinsatsen i mars 2020, har MSB kontinuerligt genomfört effektmätningar för att se hur väl vi når ut med information om covid-19 till allmänheten. Nedan listas alla hittills genomförda effektmätningar.

Bakgrund

Under pandemin har MSB fått två regeringsuppdrag tillsammans med andra myndigheter med uppgift att informera allmänheten om pandemin samt om vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen, undvika att bli smittad och att smitta andra.

Ett annat uppdrag som pågått parallellt under denna period är projektet ”Tillsammans bromsar vi smittan”. Projektet var delfinansierat av EU:s AMIF-fond (asyl- migrations och integrationsfonden) och syftet var att nå ut med pandemiinformation till tredjelandsmedborgare.

Senast granskad: 3 juni 2022

Till toppen av sidan