Till innehåll på sidan

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen

Detaljer

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen
Publikationsnummer
MSB629
ISBN-nummer
978-91-7383-401-8
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
95 s. : ill.
Pris
0 kronor
OBS från 2013 (vissa delar i den är idag inaktuella!). MSB och Riksarkivet tog tillsammans fram denna vägledning 2013. Vägledningen har i vissa delar blivit inaktuell. Men eftersom vi fått ett stort antal synpunkter på att vägledningen ändå ger ett bra stöd, har vi valt att återpublicera den. Vi vill göra läsarna uppmärksamma på att det finns gammal information som inte är aktuell idag då man bygger ett it-utrymme. Mycket av det som finns i vägledningen är dock fortfarande användbart när ni planerar för om eller nybyggnation av ett it-utrymme. Vi vill också understryka att vägledningen ger förslag på hur man kan resonera när man ska ta fram krav utifrån den egen organisations behov. Detta innebär att krav enlig bilaga 1 bara är exempel på hur en kravlista kan se ut. Ni behöver själva utifrån er verksamhets behov, gärna med stöd utifrån exemplen, ta fram era krav. Vi vill tydliggöra detta då flertalet organisationer har framfört till leverantörer att leverantören ska uppfylla MSB:s krav enligt exemplet skyddsnivå 3. När vägledningen togs fram så var det för att ge stöd till myndigheter och andra organisationer att utforma sina it-utrymmen på ett säkert sätt. Vägledningen har varit mycket populär och vi hoppas att under 2024 kunna publicera en uppdaterad version, men låter nu denna version finnas kvar så länge. Informationshantering är ett centralt stöd för alla typer av verksamheter. Det blir därmed allt viktigare att kunna skydda informationen för att samhället ska fungera på ett robust sätt och för att tillgången till information ska kunna säkerställas både på kort och på lång sikt. En viktig faktor för att kunna skydda informationen är det fysiska skydd som omger olika typer av it-utrymmen. Att planera, utveckla och förvalta it-utrymmen innebär ett stort ekonomiskt åttagande där det inte alltid är lätt att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga och rimliga för att ge informationen ett tillräckligt bra skydd.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 26 maj 2023

Till toppen av sidan