Till innehåll på sidan

Nyheter inom farligt gods

Nyheter

12 december 2022
Klockan 11.46

Rapport från det 61:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet som hölls i december 2022, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna) och kommande utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI.

8 december 2022
Klockan 10.41

Nya föreskrifter om transport av farligt gods träder i kraft vid årskiftet

Från 1 januari 2023 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods - ADR-S och RID-S. De föreskrifter som gäller nu, får tillämpas som längst till och med 30 juni 2023.

7 december 2022
Klockan 15.31

Rapport från möte med OTIF:s arbetsgrupp gällande ändringar i RID

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med OTIF:s stående arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg, som hölls den 23 - 24 november 2022.

2 december 2022
Klockan 14.16

Transport av frätande batterier i klass 8

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för transport av batterier i klass 8.

15 november 2022
Klockan 14.37

Rapport från det 112:e mötet med FN:s arbetsgrupp WP.15 (ADR)

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15 som ägde rum 8-11 november 2022. Mötet diskuterade bl.a. ändringar till 2025 års utgåva av ADR.

21 oktober 2022
Klockan 9.33

FN-möte om reglerna för vägtransport av farligt gods (ADR)

FN:s arbetsgrupp WP.15 håller ett möte i november gällande reglerna för transport av farligt gods på väg, ADR. Ändringarna kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av ADR.

13 september 2022
Klockan 12.28

Påminnelse om att möjligheten att använda vissa RID/ADR-tankar med övergångsbestämmelse 1.6.3.48 och 1.6.4.50 löper ut den 31 december 2026

Särbestämmelse TU42 infördes 2019 i 4.3.5 som gäller för ADR/RID-tankar. Det anges att användningen av tankar med aluminiumlegering regleras för vissa ämnen som är frätande.

Senast granskad: 13 september 2022

Till toppen av sidan