Till innehåll på sidan

Nyheter inom farligt gods

Nyheter

13 september 2022
Klockan 12.28

Påminnelse om att möjligheten att använda vissa RID/ADR-tankar med övergångsbestämmelse 1.6.3.48 och 1.6.4.50 löper ut den 31 december 2026

Särbestämmelse TU42 infördes 2019 i 4.3.5 som gäller för ADR/RID-tankar. Det anges att användningen av tankar med aluminiumlegering regleras för vissa ämnen som är frätande.

13 september 2022
Klockan 12.21

När ska 1.3-utbildningen inkludera utbildning i transportskydd?

Nedan ges ett kort svar på när den utbildning som krävs enligt kapitel 1.3 även ska innehålla utbildning i transportskydd (kapitel 1.10). Under strecksatserna framgår det i vilken omfattning utbildning i transportskydd krävs.

24 augusti 2022
Klockan 8.55

Rapport från det 60:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Ta del av den svenska rapporten från mötet som hölls i juli 2022 om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna) och kommande utgåvor av ADR, RID, IMDG-koden och ICAO-TI.

12 juli 2022
Klockan 8.00

Förslag till föreskrifter om farligt gods på väg och järnväg på remiss

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2023. Synpunkter lämnas senast den 8 september 2022.

21 juni 2022
Klockan 8.56

Multilaterala avtal om transport av färgavfall

Sedan den 1 mars 2022 räknas fler färger och färgrelaterade produkter som miljöfarliga. Därmed omfattas de av bestämmelserna för transport av farligt gods. Nu har nya bestämmelser för transport av avfall med sådana produkter antagits efter ett förslag från MSB.

30 maj 2022
Klockan 15.07

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté (för alla transportslag) har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2025 via FN-rekommendationerna.

25 maj 2022
Klockan 8.00

Rapport från möte med OTIF:s arbetsgrupp gällande ändringar i RID

Här kan du läsa den svenska rapporten från det senaste mötet med OTIF:s stående arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg, som hölls den 23 maj 2022.

Senast granskad: 13 september 2022

Till toppen av sidan