Till innehåll på sidan

Nyheter inom farligt gods

Här finns alla nyheter som handlar om transport av farligt gods.

Du kan prenumerera på nyheterna via en RSS-läsare. 

Farligt gods RSS-flöde

Mer om våra RSS-flöden

Nyheter

6 september 2023
Klockan 11.10

Förlängning av multilateralt avtal M353

Förlängning av multilateralt avtal M353 rörande transport av explosiva ämnen och föremål
som tillhör försvarsmakten och som ska destrueras.

3 juli 2023
Klockan 15.54

Vad är nytt eller ändrat i ADR-S och RID-S?

Ta del av samlad information om vilka nyheter och ändringar som kom i 2023 års utgåvor av ADR-S och RID-S.

29 mars 2023
Klockan 14.01

Transport av avfall som är farligt gods och farligt avfall

Transport av farligt gods på väg och järnväg respektive transport av farligt avfall har sina egna av varandra oberoende regelverk, vilka ibland gäller jämsides, men ibland var för sig. Därför behöver den som ska organisera (avsända) avfall för en transport ta reda vilket eller vilka regelverk som gäller innan transport sker.

Senast granskad: 20 april 2023

Till toppen av sidan