Till innehåll på sidan

FIDI-TELEKOM : Forum för informationsdelning kring cybersäkerhet i telekomsektorn

FIDI-TELEKOM : Forum för informationsdelning kring cybersäkerhet i telekomsektorn

Detaljer

FIDI-TELEKOM : Forum för informationsdelning kring cybersäkerhet i telekomsektorn
Publikationsnummer
MSB1016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
Pris
0 kronor
FIDI-Telekom är ett privat-offentligt samverkansforum som
genom informationsutbyte, omvärldsanalys och framtagande av
gemensamt material ökar informationssäkerheten inom
telekomsektorn.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan