Till innehåll på sidan

Utbildningsmaterial för 9-13 år

För målgruppen 9-13 år har MSB tagit fram skolmaterial om brand, olyckor och naturolyckor. Materialet innehåller elevmaterial, lärarhandledning, fakta och länktips.

Brand, olyckor och farliga ämnen

Det här materialet syftar till att ge barn och unga grundläggande kunskaper om eld och brand. Materialet ska även skapa en större medvetenhet och uppmärksamhet hos barn och unga om andra risker och faror i deras vardag, som till exempel farliga ämnen, is- och vatten samt hur man larmar 112.  Materialet syftar också till att barnen ska bli mer medvetna om vilka konsekvenser ett specifikt handlande kan få och att många problem kan undvikas genom att man tänker efter före.
 
I de olika avsnitten varvas kortare texter med olika övningar. Materialet lämpar sig för såväl grupparbete som enskilt arbete. Materialet innehåller även delar som berör is- och vattensäkerhet samt farliga ämnen i hemmet.

Utbildningsmaterialet består av en handledning med faktafördjupning, en elevfolder och en presentation.

Handledningen går igenom kunskapsmål till varje kapitel i elevfoldern och ger förslag på extraövningar och diskussionsfrågor. Elevfoldern är en pdf som lämpar sig för digital visning. Övningarna har en formulärfunktion som ger eleverna möjligheten att fylla i svaren direkt i den digitala pdf:en.

Presentationen är baserad på elevfoldern och innehåller interaktiva delar där man kan klicka fram ljud och rätta övningar. I filmen Användning av skolmaterialet ges en introduktion av hur de interaktiva funktionerna i materialet fungerar.

För elever

En olycka händer så lätt, elevfolder

För lärare

En olycka händer så lätt, handledning med faktafördjupningAnvändning av skolmaterial om eld och brand (Youtube)En olycka händer så lätt (pptx)

Senast granskad: 2 juni 2021

Till toppen av sidan