Till innehåll på sidan

Kritiska flöden, försörjningskedjor och samhällskriser

Kritiska flöden, försörjningskedjor och samhällskriser

Detaljer

Kritiska flöden, försörjningskedjor och samhällskriser
Publikationsnummer
MSB1440
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Kritiska flöden och försörjningskedjor handlar om de infrastrukturer, beroenden, prioriteringar och förhållanden som binder samman aktörer, sektorer och beslutsnivåer i ett normalt fungerande samhällsliv. Detta projekt fokuserar särskilt energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Syftet är att bidra till ökad förståelse av vilka flöden, system och beroenden som framstår som mest kritiska ur ett brett samhällsperspektiv. Vilka metoder och strategier stärker samhällets resiliens under normala eller mer extrema hotbilder?

Senast granskad: 20 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan