Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om att delta i insats

Här finns vanliga frågor och svar samlade om att vara operativ personal och att delta i insats.

Vanliga frågor om att delta i insats

 • Jag vill delta i insats. Hur gör jag för att visa mitt intresse?

  Börja med att registrera dig på MyPages och ansök därefter till tjänster eller lämna intresseanmälan till resursbasen när vi annonserar efter din kompetens. Observera att du inte är registrerad i MSB:s resursbas endast genom att registrera dig på MyPages. Vi annonserar regelbundet efter kompetens till såväl specifika tjänster som till resursbasen.

  Registrera dig i MyPages

  Pågående rekryteringar

 • Vad är skillnaden mellan att vara registrerad i resursbasen och att söka en specifik tjänst?

  Syftet med MSB:s resursbas är att snabbt kunna rekrytera personal till insatsverksamheten. Det innebär att vi på förhand har kvalitetssäkrat och utbildat individer i olika kompetensprofiler som är vanligt förekommande i våra insatser. När ett brådskande rekryteringsbehov uppstår, tillfrågas de i resursbasen som har rätt kvalifikationer för tjänsten, och ett urval görs sedan bland de som anmält sin tillgänglighet för insatsen.

  När tidsramarna för rekryteringen till insatsen tillåter så annonserar vi istället den specifika tjänsten och genomför en rekryteringsprocess. Individen som rekryteras i denna process anställs för tjänsten i fråga, och det finns ingen koppling mot MSB:s resursbas. Däremot kan personer som ingår i MSB:s resursbas också söka till specifika tjänster.

 • Vilka kompetensområden finns i MSB:s resursbas?

  MSB söker personer inom en rad kompetensområden. Vi strävar efter att ha kvalitetssäkrade och utbildade individer i vår resursbas inom följande områden:

  • Administration
  • Construction and support
  • Disaster management
  • Environment
  • Water, sanitation and hygiene
  • Humanitarian assistance
  • Information and communications technology
  • Information
  • Logistics
  • Medical
  • Mine action
  • Emergency response
  • Security

  Kompetensområden i vår resursbas

 • Kan jag skicka in en spontanansökan?

  MSB tar inte emot spontanansökningar, men du kan registrera dig på MyPages och sedan skicka in din ansökan via MyPages, när vi annonserar efter din kompetens.

  Pågående rekryteringar 

   

 • Kan vem som helst söka?

  Vem som helst som vill delta i insats med MSB kan söka när vi annonserar tjänster eller stärker kapaciteten i resursbasen, men urvalet grundar sig strikt på att du har den erfarenhet och utbildning som krävs.
   
  Det är också viktigt att du har de språkkunskaper som efterfrågas, vanligtvis engelska, men det är även vanligt att vi söker personer med goda kunskaper inom andra språk som exempelvis franska.
   
  Tidigare internationell erfarenhet är givetvis meriterande och i vissa fall ett krav.  I övrigt bör du som söker ha god hälsa då många av våra insatser genomförs i länder med dåligt utbyggd infrastruktur och bristfällig eller obefintlig sjukvård.
   
  Syftet med MSB:s hälsokrav är att minimera de ökade hälsorisker som utlandstjänstgöring innebär, samt att undvika allvarliga skador och/eller sjukdomsfall som kan äventyra individens eller gruppens säkerhet.

  Pågående rekryteringar

 • Måste jag registrera mina uppgifter på engelska i MyPages?

  Ja, eftersom våra uppdragsgivare ofta vill granska cv:t är det ett krav att du registrerar dina uppgifter på engelska.

 • Kan jag vara registrerad med flera kompetensprofiler i resursbasen?

  Ja, det kan du. Har du fler än ett kompetensområde uppmuntrar vi dig att lämna intresseanmälningar när vi annonserar efter de profiler som matchar din bakgrund. På så vis breddar du dina möjligheter att få förfrågningar om insats när vi rekryterar via resursbasen.

 • Får registrerade i resursbasen någon utbildning av MSB?

  MSB strävar efter att alla som är registrerade i resursbasen ska ha genomgått våra utbildningar innan det blir aktuellt att delta i en insats.

  Anledningen till detta är framför allt att du ska ha en gedigen kunskapsgrund för att känna dig trygg i din roll på insats. Innan du deltar i insatsarbete för MSB ska du ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning.

  Utbildning för operativ personal

 • Vad händer efter en intresseanmälan till resursbasen?

  Bedömer vi att dina kvalifikationer överensstämmer med den kompetens som vi söker, bokar vi tid för en intervju med dig. Efter detta kontaktar vi de referenser du har lämnat kontaktuppgifter till.

 • Hur kan jag få internationell arbetslivserfarenhet?

  MSB har ett traineeprogram för registrerade i resursbasen där traineerna ges möjlighet att skaffa sig internationell erfarenhet. Syftet är att öka individernas möjligheter att bli antagna till insats.

  MSB prioriterar traineeplatserna för personer i resursbasen som deltagit i introduktionsutbildningen. Vi ser gärna att det är kvinnor som medverkar i traineeprogrammet, detta för att öka jämställdheten i resursbasen. Längden på traineeprogrammet är åtta till tolv veckor.

 • När får jag delta i en insats?

  Som registrerad i MSB:s resursbas kommer du via e-post eller telefon få intresseförfrågningar om att delta i insatser. För att bli aktuell för insats ska du ha genomgått MSB:s introduktionsutbildning.

  Eftersom vår insatsverksamhet är behovsstyrd så kan det variera hur ofta du kommer att få intresseförfrågningar.

  Före insats

 • När jag blir uttagen till en insats, hur lång tid dröjer det innan jag ska åka?

  Det varierar beroende på insatsens karaktär, visumadministration, säkerhetsläge med mera. Oftast avreser du inom 2-4 veckor från det att du antagits till en insats. I undantagsfall kan inställelsetiden vara kortare än en vecka.

   

 • Kan jag avbryta insatsen?

  Under insats gäller ömsesidig uppsägningstid. Längden på uppsägningstiden beror på vad som är avtalat i ditt anställningsavtal.

   

 • Hur lång är insatstiden?

  Insatstidens längd beror på uppdraget. En insats pågår vanligtvis tre månader upp till ett år. Det förekommer även insatser som pågår i flera år. Insatser som är på tio dagar upp till ett par månader finns men är mer sällan förekommande.

 • Hur är jag försäkrad?

  MSB har ett omfattande försäkringspaket för insatspersonal, bland annat grupplivförsäkring, personskadeskydd och egendomsförsäkring. Villkoren skiljer sig något åt beroende på vilket kontrakt du är kontrakterad via samt om du omfattas av svensk socialförsäkring.

   

 • Vilka regler gäller för mig när jag är ute på insats?

  MSB ställer höga krav på insatspersonalens uppförande och iakttagande av etiska regler under insats. All insatspersonal undertecknar en överenskommelse om ett antal uppsatta etiska regler, en uppförandekod, innan insatsen börjar.

  Under insats

 • Åker jag ensam eller ingår jag i ett team?

  Många av de insatser som MSB utför är sekonderingar, alltså enskilda specialistuppdrag, där vi förser en uppdragsgivare med en efterfrågad kompetens. MSB har också insatser där du kan vara en del av ett större team som tillsammans har en gemensam uppgift att lösa.

  Delta i insats

   

 • Får min familj följa med?

  De allra flesta insatser sker i länder eller regioner dit det inte är lämpligt att ta med medföljande. Vid vissa insatser kan det dock finnas möjlighet att ta med familjen.

   

 • Vilka åtgärder vidtar MSB om det skulle hända något på insats?

  Skulle något hända under insats anpassas åtgärderna efter den specifika händelsen. Om ett team från MSB är på insats är det teamleadern som beslutar vilka åtgärder som ska vidtas.

  Om du åker som sekonderad är det uppdragsgivaren som ansvarar för din säkerhet enligt avtal de har med MSB. Du ska alltid kontakta din projektledare eller MSB:s tjänsteman i beredskap (utanför kontorstid) om säkerhetsläget förändras och ta till dig de råd som du får från projektledaren.

 • Vad kan jag göra för att öka mina chanser att bli uttagen för insats igen?

  Se till att dina uppgifter i MyPages kontinuerligt uppdateras med nya kompetenser, utbildningar och erfarenheter. Uppdatera även dina kontaktuppgifter när dessa ändras, så att vi ska kan få tag på dig vid intresseförfrågan om insats.

  Om du byter arbetsgivare under tiden som du är registrerad i resursbasen bör du föra en dialog med din nya arbetsgivare om ditt engagemang hos MSB.

Senast granskad: 22 juni 2023

Till toppen av sidan