Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, It

Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, It

Detaljer

Handbok i kommunal krisberedskap : 3. Särskilda funktioner, It
Publikationsnummer
MSB1682
ISBN-nummer
978-91-7927-097-1
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
Dagens samhälle och inte minst samhällsviktig verksamhet är i hög grad beroende av fungerande it-infrastruktur- och tjänster. Kommunal verksamhet är inget undantag. Utifrån ett krisberedskapsperspektiv är it en mycket viktig förutsättning för verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag. Detta kapitel har två olika syften: 1. Informera om hur störningar i it-stöd kan leda till samhällsstörningar. 2. Informera om it-stödets roll vid hantering av samhällsstörningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 18 mars 2021

Till toppen av sidan