Till innehåll på sidan

Att jobba som brandman

Detaljer

Publikationsnummer
MSB540
ISBN-nummer
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
7 min.
Pris
0 kronor
En brandman utför en mängd olika uppgifter. Till exempel släcka bränder och rycka ut vid kemiska utsläpp, trefikolyckor eller drunkningstillbud. Arbetet innebär också ett omfattande uppdrag att förhindra olyckor överallt i samhället, genom information om vad man själv kan göra för att öka sin och andras säkerhet. Arbetet kan bedrivas på skolor, i daghem, på arbetsplatser, i köpcentra eller varhelst medborgarna finns. Vid en brand arbetar brandmännen i lag och har då olika funktioner och ansvarsområden. Lagets medlemmar växlar mellan olika uppgifter. Därför är det viktigt att en brandman kan utföra samtliga arbetsuppgifter. Den traditionella yrkesrollen breddas och de förebyggande arbetet blir allt viktigare.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan