Till innehåll på sidan

Grundkurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kursen syftar till att höja medvetenheten om vikten av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med industriella informations- och styrsystem, till exempel som drifts- och utvecklingsingenjörer. Du har en grundläggande praktisk kunskap om IT-system och en vilja att lära dig mer om IT-säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

 

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagare har grundläggande kunskap om datornätverk och industriella informations- och styrsystem, samt ett allmänt intresse för IT- och informationssäkerhet.

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch de bådaunder kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och syftar till att höja medvetenheten om vikten av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Kursen omfattar två heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer, övningar och diskussioner.

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna ska:

  • Ha förståelse för betydelsen av och möjligheterna med att aktivt arbeta med säkerhetshöjande insatser för industriella informations- och styrsystem.

  • Känna till lämpliga verktyg och metoder för att identifiera sårbarheter hos industriella informations- och styrsystem.

  • Kunna deltaga i arbetet med att förbättra och utveckla säkerheten i en organisations industriella informations- och styrsystem.

Tid och plats för genomförandet:

Kursen genomförs vid FOI, Olaus Magnus väg 42 i Linköping.

Under 2023 erbjuds kursen vid tre tillfällen:

  • v.24: 14-15 juni

  • v.34: 23-24 augusti

  • v.35: 30-31 augusti

Anmälan och urval:

Välj önskat datum du kan delta. Då antalet platser är begränsade uppmanar vi dig även att uppge om du har möjlighet att delta vid annan tidpunkt/vecka. Vänligen svara utförligt på frågorna i anmälningsformuläret.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Vänligen notera när respektive anmälningsfönster stänger. Senast tre veckor innan genomförandet kommer du meddelas om du fått en plats på kursen eller placerats på reservlistan.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Pauline Ärlebäck, pauline.arleback@foi.se.

MSB ansvarar för urval och utskick av antagningsbesked. Därefter övergår ansvaret till FOI som skickar ut kompletterande information kring kursens genomförande till de antagna deltagarna.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida:

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Grundläggande kurs

Material att läsa och genomföra för att komma väl förberedd till kursen

Cyberfysiska system - en introduktion (webbkurs)

Cyberfysiska system: vad är det?

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 32
Längd: 2 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 30
Platser kvar: 19
Längd: 2 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 24
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 5 april 2023

Till toppen av sidan