Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 26
Platser kvar: 0
Längd: 2 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 26
Platser kvar: 0
Längd: 2 dagar

Grundkurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Utbildningen syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till operatörer, processingenjörer, utvecklingsingenjörer och underhållspersonal som verkar inom informations- och styrsystem.

 

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch de båda kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

 

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Kursen har tidigare genomförts under namnet SIK – Säkerhet i industriella kontrollsystem. Den syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Kursen omfattar två heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar.

Under kursen kommer bland annat följande frågor att behandlas: 

  • Vad innebär säkerhet i styrsystem?
  • Vilka typer av sårbarheter finns i programmerbar elektronik?
  • Vilka typer av IT-incidenter har uppmärksammats?
  • Hur kan man skydda sig mot angrepp av skadlig kod?

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs på FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköping.

Kursen kommer att ges under två tillfällen under 2021:
20-21 september vecka 38
22-23 september vecka 38

Notera att genomförandedatum kan komma att förändras med anledning av covid-19 pandemin och smittspridningsläget samt rådande restriktioner. Beslut om eventuellt byte av datum tas vid månadsskiftet augusti/september.

Anmälan och urval

I anmälan, vänligen uppge önskad vecka för deltagande i kursen. Uppge även om du har möjlighet att delta vid annan vecka. Detta då antalet platser är begränsade. Motivera även till varför just du är lämplig att väljas delta i kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Senast den 21 augusti får du veta om du fått en plats på kursen.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Tommy Gustafsson, tommy.gustafsson@foi.se eller på telefon 013-378171

FOI kommer även att skicka ut kompletterande information till antagna deltagare.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida:
Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Grundläggande kurs

Senast granskad: 12 maj 2020

Till toppen av sidan