Till innehåll på sidan

Grundkurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 7 oktober 2020
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 16
Platser kvar: 2
Längd: 2 dagar
 • Jag vill i första hand delta följande vecka:
  Jag kan även tänka mig att delta:

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

   

Sista anmälningsdag: 7 oktober 2020
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 16
Platser kvar: 11
Längd: 2 dagar
 • Jag vill i första hand delta följande vecka:
  Jag kan även tänka mig att delta:

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

   

Utbildningen syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till operatörer, processingenjörer, utvecklingsingenjörer och underhållspersonal som verkar inom informations- och styrsystem.

 

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch de båda kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

 

Kontakt

Ebba Leckström

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Kursen har tidigare genomförts under namnet SIK – Säkerhet i industriella kontrollsystem. Den syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Kursen omfattar två heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar.

Under kursen kommer bland annat följande frågor att behandlas: 

 • Vad innebär säkerhet i styrsystem?
 • Vilka typer av sårbarheter finns i programmerbar elektronik?
 • Vilka typer av IT-incidenter har uppmärksammats?
 • Hur kan man skydda sig mot angrepp av skadlig kod?

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs på FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköping. Kursen kommer att ges under två tillfällen under 2020, v46 och v47.

Anmälan och urval

I anmälan, vänligen uppge önskad vecka för deltagande i kursen. Uppge även om du har möjlighet att delta vid annan vecka. Detta då antalet platser är begränsade. Motivera även till varför just du är lämplig att väljas delta i kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Senast den 12 oktober får du veta om du fått en plats på kursen.

Mer information

Frågor om kursen besvaras av Ebba Leckström, MSB, på ebba.leckstrom@msb.se.

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Sofia Mcgarvey, FOI, på sofia.mcgarvey@foi.se eller på telefon 013-378130.

FOI kommer även att skicka ut kompletterande information till antagna deltagare.

Information om kursen på foi.se/ncs3

Senast granskad: 12 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan