Till innehåll på sidan

Grundkurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Utbildningen syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till operatörer, processingenjörer, utvecklingsingenjörer och underhållspersonal som verkar inom informations- och styrsystem.

 

Förkunskaper

Inga.

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch de båda kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

 

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och syftar till att höja medvetenheten om vikten av att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Kursen omfattar två heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar.

Under kursen kommer bland annat följande frågor att behandlas: 

  • Vad innebär säkerhet i styrsystem?
  • Vilka typer av sårbarheter finns i programmerbar elektronik?
  • Vilka typer av IT-incidenter har uppmärksammats?
  • Hur kan man skydda sig mot angrepp av skadlig kod?

Tid och plats för genomförandet:

Kursen genomförs vid FOI, Olaus Magnus väg 42 i Linköping.

Under 2022 erbjuds kursen vid fyra tillfällen:

  • v.15: 12-13 april
  • v.16 19-20 april
  • v.34 24-25 augusti
  • v.35 30-31 augusti

Anmälan och urval:

Välj önskat datum du kan delta. Då antalet platser är begränsade uppmanar vi dig att även att uppge om du har möjlighet att delta vid annan tidpunkt/vecka.

Vänligen motivera även varför just du är lämplig att väljas delta på kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Anmälningsfönstret stänger cirka en månad innan kursstart och senast tre veckor innan genomförandet kommer du meddelas om du fått en plats på kursen.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Tommy Gustafsson, tommy.gustafsson@foi.se

FOI ansvarar även för att skicka ut kompletterande information kring kursens genomförande till de antagna deltagarna.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida:

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Grundläggande kurs

Material att läsa och genomföra för att komma väl förberedd till kursen

Cyberfysiska system - en introduktion (webbkurs)

Cyberfysiska system: vad är det?

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 32
Längd: 2 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 32
Platser kvar: 32
Längd: 2 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 0
Längd: 2 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 0
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 23 augusti 2022

Till toppen av sidan