Till innehåll på sidan

Biogas

Biogas framställs genom rötning av biomassa på till exempel reningsverk eller i en deponi.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Det finns även produktionsanläggningar med huvudsyfte att producera biogas. Biogasen består av mellan 20-80 % metan (beroende på hur den utvinns), vilket innebär att den är en brandfarlig gas. Resterande del består mest av koldioxid, vid deponier även kväve.

MSB har gett ut en publikation om biogasanläggningar som riktar sig till tillståndsmyndigheter som ska hantera ansökningar om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor för biogasanläggningar.

Biogasanläggningar Vägledning vid tillståndsprövning

Senast granskad: 15 maj 2020

Till toppen av sidan