Till innehåll på sidan

Information till din ordinarie arbetsgivare

Som registrerad i MSB:s resursbas måste du säkerställa att din ordinarie arbetsgivare är väl informerad om din registrering i resursbasen.

För oss på MSB är det viktigt att det finns en förståelse mellan dig som är registrerad i resursbasen och din arbetsgivare att du med kort varsel ska kunna ställas till MSB:s förfogande. VI förespråkar att du som är registrerad i MSB:s resursbas håller dialogen levande med din arbetsgivare om möjligheten att åka på insats.

Information att ge till din ordinarie arbetsgivare

 

 

 

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan