Till innehåll på sidan

Forskningsutlysning för kunskapsöversikter inom samhällsskydd och beredskap

MSB utlyser medel för finansiering av kunskapsöversikter inom området samhällsskydd och beredskap.

Fakta om utlysningen

Utlysningen öppnar: 2023-09-21

Utlysningen stänger: 2023-10-23 kl 12.00

Totalbudget för hela utlysningen: ca 3 300 000 SEK

Projektstart: december 2023

Kontakt: forskning@msb.se

Utlysningen av kunskapsöversikter tar utgångspunkt i behoven att stärka Sveriges civila beredskap, vilket handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig.

Kunskapsöversikterna ska sammanställa kunskaps- och forskningsläget inom valda ämnesområden som kan användas av aktörer inom beredskapssystemet, samt identifiera kunskapsluckor för framtida forskningssatsningar. Budgeten för respektive kunskapsöversikt är max 300 000 kronor och projektet ska genomföras under 3-6 månader. Ansökan kan göras till ett eller flera av utlysningens olika tematiska områden. Kunskapsöversikterna ska skrivas på svenska. 

Kunskapsöversikter kommer att beviljas inom följande tematiska områden:

 • Lärdomar från Ukraina med relevans för byggandet av svensk civil beredskap generellt eller i valda delar.
 • Lärdomar från Ukraina: civilsamhällets roll i krigets Ukraina.
 • Framväxande teknologiers utmaningar och möjligheter för civil beredskap.
 • Försörjningsberedskap.
 • Uppbyggnad av civil beredskap: perspektiv social stratifiering och ojämlikhet.
 • Sociala medier vid kriser: användning, påverkan, tonläge.
 • Risk- och kriskommunikation före och under krig.
 • Människa, teknik och digitalisering inom brandsäkerhet och räddningsinsatser.
 • Operativ hantering av CBRNE-händelser vid höjd beredskap och krig.
 • Strategiskt arbete för att förändra allmänhetens kunskap/bild av ett yrke.
 • Digitala tvillingar för samhällsviktiga verksamheter.

I utlysningstexten nedan finns mer information.

Länk till ansökningsportalen

Utlysningstexten (pdf)

Så ansöker du om forskningsmedel hos MSB (pdf)

Budgetmall (Excel)

Senast granskad: 21 september 2023

Till toppen av sidan