Till innehåll på sidan

Stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk : hur påverkar klimatförändringen Sveriges kuster? forskning

Stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk : hur påverkar klimatförändringen Sveriges kuster? forskning

Detaljer

Stigande havsnivåer och ökad översvämningsrisk : hur påverkar klimatförändringen Sveriges kuster? forskning
Publikationsnummer
MSB1243
ISBN-nummer
978-91-7383-854-2
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
31 s. : ill.
Pris
0 kronor
I det MSB-finansierade forskningsprojektet HazardSupport är syftet att främja arbetet med klimatanpassning i Sverige. För att åstadkomma detta utförs dialoger mellan forskare och användare av klimatinformationen. Det har ofta upplevts att den klimatinformation som tillhandahålls av forskarsamhället är svår att ta till sig och använda eftersom den inte är anpassad till användarnas behov. Det kan t.ex. röra sig om att informationen är på en felaktig geografisk skala, har tidshorisonter som inte är användbara, inte beskriver hur man skall förhålla sig till osäkerheter eller att den ges i form av text eller data som är svår att ta till sig. I HazardSupport vill man identifiera problem som kan uppstå vid klimatanpassningsarbete, studera om dialogen kan överbygga svårigheter att genomföra klimatanpassning samt se huruvida det är möjligt att anpassa forskningen så att den tar fram relevant kunskap för användarna. Rapporten är en leverens i forskningsprojektet Hazard Support – Risk-based decision support for adaptation to future natural hazards, finansierat av MSB för perioden 2015-2020.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan