Till innehåll på sidan

Hantering av explosiva varor : Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1

Hantering av explosiva varor : Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1

Detaljer

Hantering av explosiva varor : Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1
Publikationsnummer
MSB1466
ISBN-nummer
978-91-7383-990-7
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
125 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna handbok ansluter till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Handbokens syfte är att tolka och vägleda föreskrifternas regler och riktar sig både till verksamheter som hanterar explosiva varor och till tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Ingen del av denna handbok, förutom citat ur lagar och föreskrifter är regler, utan texterna ska enbart betraktas som information och vägledning. Det är lämpligt att läsa handboken parallellt med författningstexterna och det finns därför hänvisning till författning och paragraf i alla avsnitt som berör någon regel i lag eller föreskrifter. Hänvisning till enbart kapitel och paragraf ska förstås som hänvisning till MSBFS 2019:1. Sifferhänvisning, exempelvis ”se 9.2”, ska förstås som hänvisning till ett avsnitt i denna handbok. Det är endast föreskrifternas originaltext som är gällande regler. Detta är viktigt för myndigheter att tänka på till exempel vid förelägganden, så att hänvisningar görs till lag och föreskrifter och inte till denna handbok.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 3 juni 2020

Till toppen av sidan