Till innehåll på sidan

Finansieringsformer för forskning

MSB:s finansiering av forskning kan ske på flera olika vis. Läs mer nedan om vad som kännetecknar de olika formerna för finansiering.

Forskningsprojekt svarar på en särskild frågeställning som beskrivs i en tematisk utlysning. Ett forskningsprojekt ska vara begränsat både vad gäller innehåll och organisation. Ett normalt forskningsprojekt brukar genomföras på 3-4 år, men i vissa fall längre. Postdoktorala projekt (se nedan) genomförs på två år.

Forskningsmiljöer gäller stöd till framstående forskargrupper inom ett visst område. För tillfället finansieras två miljöer: CARER vid Linköpings universitet inom området räddning och respons, samt CenCIP, Centre for Critical Infrastructure Protection research vid Lunds universitet, som forskar kring kritisk infrastruktur.

Programsamarbeten. MSB finns med i flera samarbeten kring forskning och utveckling, nationellt och internationellt. Inom Sverige finns ett långvarigt samarbete med Brandforsk om forskning kring bränder. På nordisk nivå finns Nordforsk, som är ett samarbete mellan de nordiska länderna om forskning kring samhällssäkerhet. MSB är även engagerat på olika sätt i EU:s forskningsprogram. Det mest omfattande internationella samarbetet är det forskningssamarbete som Sverige har med Department of Homeland Security i USA, där MSB samordnar den svenska delen. Ett samarbetsavtal finns också med Kanada.

Kompetensstöd/postdok innefattar postdoktoralt stöd till enskilda forskare som har forskningsinriktning inom MSB:s ansvarsområden.

Planeringsbidrag EU
MSB ger även planeringsbidrag till svenska forskare som söker finansiering från EU:s ramprogram Horisont 2020.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan