Till innehåll på sidan

Farliga ämnen

Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods.

Appen innehåller närmare 5 000 ämnesposter och ger användaren viktig information om farliga ämnen. Den riktar sig främst till personal inom räddningstjänst, ambulans, polis och kustbevakning.

Information i Farliga ämnen utgörs av bland annat fysikaliska data om ämnet (exempelvis smältpunkt, kokpunkt och brännbarhetsområde) gränsvärden, transport- och märkningsregler, men där finns också direkta råd till räddningspersonal vid en räddningsinsats.

Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer.

Farliga ämnen i App StoreFarliga ämne på Google Play Databasen sparas lokalt vilket innebär att den är tillgänglig även utan internetuppkoppling.

Senast granskad: 23 september 2020

Till toppen av sidan