Till innehåll på sidan

Zonindelning och utrustning inom riskområden

Områden där explosiva varor hanteras så att risk för antändning kan uppstå ska indelas i zoner utifrån risken för spridning av explosivämnen. Särskilda krav ställs på utrustning som ska användas i dessa riskområden.

Om det vid hanteringen finns risk att explosiva ämnen eller blandningar kan spridas inom ett område i form av damm, ånga, kondensat eller sublimat så att antändningsrisk kan uppstå, ska detta område delas in i en eller flera av zonerna E1, E2 eller E3. Valet av zon görs beroende på hur stor spridningsrisken anses vara där zon E1 innebär stor risk och zon E3 förekommer vid förvaring i slutna förpackningar där spridning inte kan ske.

Zonindelningen ska dokumenteras i en klassningsplan som ska finnas tillgänglig på platsen. Lämpliga anvisningar för zonindelning och klassningsplaner finns i Svensk standard SS 421 08 24. Klassningsplan ska finnas även för förråd som saknar invändiga elinstallationer.

Utrustning inom riskområden

Elektrisk utrustning, maskiner och övrig utrustning som ska användas inom riskområden måste vara särskilt anpassad för detta så att utrustningen inte ska kunna orsaka antändning. Anvisningar för val av elutrustning till riskområden finns i Svensk standard SS 421 08 25.

Zonindelning och elektrisk utrustning vid förvaring av explosiva varor

Vid förvaring av explosiva varor i slutna förpackningar kan explosivämnen normalt inte spridas. Därför klassas alla vanliga förråd som zon E3. Elektrisk utrustning i zon E3 ska ha minst kapslingsklass IP 4X, vara fast installerad och endast avsedd för belysning, uttag, larm, sprinkler, lyftanordning eller portmanöver. Det ställs alltså inga särskilda krav på kapsling för elutrustning i zon E3 vilket innebär att speciellt utformad utrustning inte krävs. Alla installationer måste dock vara utförda av behörig elektriker.

Föreskrifter för zonindelning och utrustning inom riskområden

Bestämmelser om zonindelning och utrustning inom riskområden finns i 6 kap. i MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1.

MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor

Senast granskad: 6 juni 2019

Till toppen av sidan