Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Utlysning av uppdrag för 2020 har skett under hösten 2019 och 14 organisationer har tilldelats uppdragsersättning som stärker den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser för 2020. 

Uppdragsersättning ska stärka den enskildes förmåga inom följande områden:

 • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder
 • Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande
 • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor
 • Förmåga att hantera information säkert
 • Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

För att kunna tilldelas uppdrag inom perioden 2020-2023 måste ansökan beviljas inom ramen för denna uppdragsutlysning. Beslutet innebär att organisationen har kvalificerat sig till hela uppdragsperioden och till de områden som anges i nuvarande inriktning.

Eftersom MSB endast  kan fatta beslut om uppdragsersättning för ett år i taget kommer en ny bedömning att göras och därefter fattas beslut årligen. Det är endast de ansökningar som godkänts för uppdrag 2020 som kan tilldelas uppdragsersättning för kommande år inom perioden.

Beslut om tilldelning av uppdragsersättning anslag 2:6 till ideella organisationer 2020Organisationer som tilldelats uppdragsersättning 2020Inriktning och villkor

Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2020-2023Allmänna villkor för uppdragsersättning till ideella organisationerTidigare utlysningar

 • Inriktning för perioden 2015-2019

  De områden som MSB prioriterat för ersättning 2015-2019 är:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder.
  • Förmåga att förebygga och hantera övriga olyckor och skador
   — förebygga drunkning
   — hantera vatten säkert
   — kunna ge första hjälpen och hjärt- lungräddning
   — förebygga fallolyckor bland barn och äldre.
  • Förmåga att hantera information säkert.
  • Förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser.

  Inriktning för uppdragsersättning till ideella organisationer 2015–2019

 • Organisationer som har haft uppdrag 2015-2019

  Elva organisationer har beviljats uppdragsersättning för uppdragsperioden 2015–2019 för följande prioriterade områden.

  Brandskyddsföreningen

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera skolbränder

  www.brandskyddsforeningen.se

  Civilförsvarsförbundet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.civil.se

  Frivilliga Radioorganisationen (2015-2017)

  Hantera information säkert

  www.fro.se

  Föreningen FRIS (Förenade Räddningstjänster i Samverkan)

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  www.foreningenfris.se

  Försvarsutbildarna

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  Hantera information säkert

  www.forsvarsutbildarna.se

  Pensionärernas riksorganisation (PRO)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Fallolyckor)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.pro.se

  Surfa lugnt

  Hantera information säkert

  www.surfalugnt.se

  Svenska Livräddningssällskapet

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Vattensäkerhet och simkunnighet)

  www.svenskalivraddningssällskapet.se

  Svenska Lottakåren och Fryshuset (Mpower och Sköt dig själv)

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  Hantera information säkert

  Förebygga och hantera allvarliga händelser och kriser

  www.svenskalottakaren.se

  www.fryshuset.se

  Svenska Röda korset

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.redcross.se

  Sveriges Frivilliga Brandkårer

  Förebygga och agera vid bostadsbränder

  Förebygga och hantera övriga olyckor och skador (Första hjälpen och HLR)

  www.frivilligbrand.nu

Senast granskad: 20 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan