Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser samt hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig. Uppdragsersättningen får sökas av ideella organisationer som är riksomfattande, bedrivs utan vinstsyfte och är demokratiskt uppbyggd.

MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.
MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.

MSB har 33 miljoner att fördela årligen till ideella organisationer inom områdena:

 • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förebygga drunkning genom kunskaper i vattensäkerhet
 • Ge Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning
 • Förmåga att hantera information säkert
 • Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser samt hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig.

Utlysning 2024

Uppdrag som beviljats medel

 • Beviljade projekt 2023

  Organisation/ uppdrag:

  • Arbetarnas Bildningsförbund/ Preppa Tillsammans - en folkbildningssatsning på hemberedskap och krismedvetenhet
  • Studieförbundet Bilda/ Var beredd - inte rädd!
  • Brandskyddsföreningen Sverige/ Hembesök Bostad
  • Brandskyddsföreningen Sverige/ Förebyggande bostadsbrandsutbildning för särskilt riskutsatta grupper
  • Brandskyddsföreningen Sverige/ Upp i rök Om anlagd brand för högstadieelever
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Rädd eller beredd
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Din trygghet
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Hemberedskap för barn 6 -10 år
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda utbildare
  • Föreningen FRIS/ Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Första hjälpen och HLR
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
  • Försvarsutbildarna/ Din roll i totalförsvaret
  • Försvarsutbildarna / För din säkerhet!
  • Försvarsutbildarna/ Tema Uniformsyrken/ UngdomsCamp
  • Svenska Judoförbundet/ Judo4Balance Falltrygghet för äldre
  • Svenska Röda Korset/ Första hjälpen och HLR
  • Svenska Stöldskyddsföreningen/ Hantera Information säkert
  • Svenska Livräddningssällskapet/ Vattensäkerhets- och drunkningsförebyggande utbildningar
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ Sköt dig själv/ När det oväntade händer/ Demokratisk beredskap
  • Unga Forskare/ Cybersecurity Academy

  Beslut uppdragsersättning ideella organisationer 2023 (pdf)

  Beslut bilaga 1, beviljade uppdrag och belopp 2023 (pdf)

 • Beviljade projekt 2022

  Organisation/ uppdrag:

  • Arbetarnas Bildningsförbund/ Preppa tillsammans
  • Brandskyddsföreningen/ Förebyggande brandutbildning Riskutsatta
  • Brandskyddsföreningen/ Hembesök Bostad
  • Brandskyddsföreningen/ Upp i rök
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Förebyggande brandutbildningar Glesbygd
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Första hjälpen, Hjärt- och lungräddning
  • Föreningen FRIS / Förebyggande brandutbildningar
  • Försvarsutbildarna/ För Din Säkerhet
  • Försvarsutbildarna/ Ungdomscamp
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ Sköt dig själv
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ När det oväntade händer
  • Studieförbundet BILDA/ Var beredd- inte rädd!
  • Stöldskyddsföreningen/ Hantera information säkert
  • Svenska Judoförbundet/ Falltrygghet för äldre
  • Svenska Livräddningssällskapet/ Vattensäkerhetsutbildningar
  • Svenska Röda korset/ Första hjälpen och HLR
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Din Trygghet
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda utbildare
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Utbilda ungdomsledare
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Hemberedskap Barn 6-10 år
  • Unga Forskare/ CyberSecurity

Dokument för 2023

Senast granskad: 20 juni 2023

Till toppen av sidan