Till innehåll på sidan

Uppdragsersättning till ideella organisationer

MSB beviljar uppdragsersättning till ideella organisationer som genomför utbildning riktad till allmänheten för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser samt hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig. Uppdragsersättningen får sökas av ideella organisationer som är riksomfattande, bedrivs utan vinstsyfte och är demokratiskt uppbyggd.

MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.
MSB finansierar bland annat utbildningar i första hjälpen.

Med syftet att stärka människors motståndskraft och delaktighet i vår gemensamma säkerhet och beredskap fördelar MSB årligen 33 miljoner till ideella organisationer som utbildar allmänheten inom områdena:

 • Förebygga och agera vid bostadsbränder
 • Förebygga drunkning genom kunskaper i vattensäkerhet
 • Ge Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning
 • Hantera information säkert
 • Hantera allvarliga händelser och kriser samt hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig

I Allmänna villkor för ideella organisationer 2024 och framåt beskrivs kriterierna för uppdragen samt de krav som ställs på sökande organisation.

Uppdrag som beviljats medel för 2024 

 • Beviljade projekt 2024

  Organisation/ uppdrag:

  • Studieförbundet Bilda/ Var beredd - inte rädd!
  • Brandskyddsföreningen Sverige/ Hembesök Bostad
  • Bygdegårdarnas Riksförbund/ Beredda tillsammans- om krisberedskap och totalförsvar
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Rädd eller beredd
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Din trygghet
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Totalförsvarsinformation
  • Sveriges Civilförsvarsförbund/ Ungdomsverksamhet 6–15 år
  • Friluftsfrämjandet/ Krisvis – E-utbildning i krisberedskap och friluftsliv
  • Frivilliga Radioorganisationen FRO/ Cybersäkerhet Ungdomar 15–18 år
  • Föreningen FRIS/ Utbildningar i att förebygga och agera vid bostadsbränder
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Första hjälpen och HLR
  • Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer/ Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
  • Försvarsutbildarna / För din säkerhet!
  • Försvarsutbildarna/ Första hjälpen och HLR
  • Svenska Röda Korset/ Första hjälpen och HLR
  • Svenska Simförbundet/ Simundervisning för barn i socio-ekonomiskt utsatta områden
  • Svenska Stöldskyddsföreningen/ Utbilda i digital säkerhet via Säkerhetskollen.se och Nätklok
  • Svenska Stöldskyddsföreningen/ Fysisk utbildning av äldre med begränsad digital kompetens
  • Svenska Livräddningssällskapet/ Vattensäkerhets- och drunkningsförebyggande utbildningar
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer/ Sköt dig själv/ När det oväntade händer/ Demokratisk beredskap
  • Unga Forskare/ Cybersecurity Academy/ Nätsäkerhet för elever och lärare i grundskolan och gymnasiet

Dokument för 2024

Utlysning av uppdrag under 2025

Utbildningsuppdragen löper på ett år (mars-december) och ansökan inför nästkommande år görs senast 30 september. Information om utlysning för 2025 kommer att publiceras på denna webbsida samt i MSB:s olika kanaler, under vecka 26 2024.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nytt om Krisberedskap och civilt försvar

Senast granskad: 14 juni 2024

Till toppen av sidan