Till innehåll på sidan

Planering av Sevesotillsyn : Metodstöd inför länsstyrelsens planering av Sevesotillsyn

Planering av Sevesotillsyn : Metodstöd inför länsstyrelsens planering av Sevesotillsyn

Detaljer

Planering av Sevesotillsyn : Metodstöd inför länsstyrelsens planering av Sevesotillsyn
Publikationsnummer
MSB2220
ISBN-nummer
978-91-7927-409-2
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
28 s.
Pris
0 kronor
Detta metodstöd är en revidering och uppdatering av det Metodstöd för länsstyrelsernas planering av Sevesotillsyn, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram 2015. MSB har vid myndighetens samordnande, uppföljande och utvärderande arbete av länsstyrelsernas operativa arbete identifierat att det finns behov av vägledning för att utveckla systematiken vid länsstyrelsernas årliga planering inför tillsyn av Sevesoverksamheter. Därutöver finns det ett behov av stöd avseende utformning av tillsynsplaner, tillsynsprogram och dess innehåll.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 20 juli 2023

Till toppen av sidan