Till innehåll på sidan

Nationell lägesbild

MSB arbetar löpande med att omvärldsbevaka, samla in information och analysera läget för att ha en nationell överblick. Vid behov tar MSB fram en nationell lägesbild som delas med berörda aktörer.

Lägesbilden beskriver händelsen

När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild över situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen.

Underlag för inriktning och prioritering

Vid en samhällsstörning rapporterar MSB till regeringen om händelseutvecklingen och bistår Regeringskansliet med underlag och information. Lägesbilden delas också med ansvariga aktörer och med de som inte är direkt involverade i händelsen men som kan bli det på sikt.

Den nationella lägesbilden ger aktörerna inklusive regeringen:

  • samma bild av situationen
  • överblick av konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället
  • en bild av vad som behöver göras
  • och underlag till att ta välgrundade beslut.

MSB utgår från lägesbilden när vi inriktar och samordnar aktörernas gemensamma arbete.

MSB:s arbete med att inrikta och samordna vid en samhällsstörning

Senast granskad: 23 maj 2019

Till toppen av sidan