Till innehåll på sidan

Brandskydd i behovsprövade boenden : en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige

Brandskydd i behovsprövade boenden : en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige

Detaljer

Brandskydd i behovsprövade boenden : en undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige
Publikationsnummer
MSB533
ISBN-nummer
978-91-7383-320-2
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
25 s. : diagr.
Pris
0 kronor
MSB har i svaret på ett regeringsuppdrag, Redovisning av ett rimligt brandskydd i boendemiljöer och andra liknande miljöer, påvisat ett behov av föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden enligt socialtjänstlagen (2001:453), SOL, och enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I syfte att få en uppfattning om konsekvenserna av sådana föreskrifter har en undersökning avseende nivån på brandskyddet i sådana boenden genomförts. 75 stycken slumpvis utvalda boenden har undersökts genom att räddningstjänsten i 18 kommuner besökt och besvarat ett antal frågor om respektive boende. Undersökningen fokuserade på anordningar för tidig upptäckt och varning vid brand, utrymningsmöjligheter vid brand, skydd mot brandspridning och personalens förmåga att genomföra en insats. Resultatet av undersökningen visar att i storleksordningen 10-15 % av vård- och omsorgsboenden enligt SOL och 5 % av boenden enligt LSS bedöms ha en nivå på brandskyddet som ligger under det som är rimligt enligt MSB. Det som framförallt föranleder att dessa boenden inte kan anses ha ett rimligt brandskydd är att personalens förmåga att genomföra en insats är otillräcklig i kombination med att vissa dörrstängare saknas, att utrymningsvägarna helt eller delvis utgörs av trappor eller fönster, och att endast enklare brandvarningssystem finns.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan