Till innehåll på sidan

Nationellt forum för inriktning och samordning av utbildning och övning (NAFS)

Nationellt forum för inriktning och samordning av utbildning och övning (NAFS) har funnits sedan 2010 och leds av MSB. NAFS är ett aktivt och väletablerat forum för dialog, samverkan och samordning mellan aktörer med fokus på att skapa ett sammanhållet, långsiktigt och behovsdrivet arbete med utbildnings- och övningsverksamhet inom civil beredskap.

Vilka är med i NAFS?

Forumet består av beredskapsmyndigheter och andra nyckelaktörer inom civil beredskap, såsom Försvarsmakten, SOS Alarm och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Varje aktör i NAFS representeras av en ordinarie representant och en ersättare.

Vad gör NAFS?

NAFS har gemensamma möten två gånger om året för information och diskussion kring aktuella frågor, exempelvis utbildningsbehov, metodutveckling och erfarenhetshantering från genomförda samverkansövningar.

NAFS fungerar också som ett nätverk för dialog och samverkan mellan aktörerna. NAFS utgör bland annat remissinstans vid framtagandet av den nationella övningsinriktningen.

 • För dig som är representant i NAFS

  Som representant i NAFS fyller du en viktig funktion i det svenska beredskapssystemet. Varje aktör utser en ordinarie representant och en ersättare i NAFS. För att få helheten att fungera på ett bra sätt eftersträvas kontinuitet i representationen.

  Som representant i NAFS får du:

  • Tillgång till ett nätverk av kollegor som arbetar med utbildning och övning inom andra organisationer
  • Information om aktuella frågor, utbildningar och övningar
  • Möjlighet för dig och din organisation att bidra i den aktörsgemensamma utvecklingen av utbildnings- och övningsverksamhet inom civil beredskap

  Som representant i NAFS förväntas du:

  • Delta i NAFS-möten och aktivt bidra med kunskap och erfarenhet från din organisation gällande utbildnings- och övningsfrågor samt svara på beredningar och bidra till den nationella övningskalendern för samverkansövningar.
  • Aktivt sprida information från NAFS inom din organisation, exempelvis förankra viktiga frågeställningar och dokument samt främja deltagande i gemensamma aktiviteter.

Senast granskad: 30 mars 2023

Till toppen av sidan