Till innehåll på sidan

Forskning

Ett samhälle som förändras möter också hela tiden nya utmaningar. Oväntade risker, kriser och olyckor måste hanteras. För att klara detta så behövs ständigt ny kunskap. Därför finansierar MSB forskning.

Uppdrag: Ny kunskap om olyckor och kriser

Läs mer om MSB:s forskning.

Sök projektmedel

MSB:s aktuella forskningsutlysningar.

För MSB-finansierade forskare

Här finns dokument och mallar.

Nyheter

21 september 2023
Klockan 9.06

Utlysning kunskapsöversikter

MSB planerar att beställa kunskapsöversikter inom elva ämnesområden inom samhällsskydd och beredskap.

31 maj 2023
Klockan 10.06

Forskningsinsatser hösten 2023

Till hösten 2023 finns några forskningsinsatser från MSB planerade. Det är dels en postdok-utlysning som öppnar i augusti och dels en utlysning om kunskapsöversikter som beräknas öppna i september.

31 maj 2023
Klockan 9.58

MSB:s forskningsinriktning

MSB har arbetat fram en inriktning 2024-2028 för den forskning som MSB finansierar. Forskningsinriktningen beskriver samhällsutmaningar inom tio kunskapsområden som kommer att vara i fokus för insatserna de närmaste åren, men även vilka finansieringsformer som finns för MSB att använda. 

2 maj 2023
Klockan 9.03

MSB:s klimatanpassningsarbete 2022

Det pågår mycket arbete inom MSB som tar hänsyn till ett förändrat klimat. Nu summeras arbetet under 2022. Bland annat har MSB tagit fram en karttjänst som visar riskområden för värme och en framtidsstudie om civil beredskap i ett förändrat klimat.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan