Till innehåll på sidan

Forskning

Ett samhälle som förändras möter också hela tiden nya utmaningar. Oväntade risker, kriser och olyckor måste hanteras. För att klara detta så behövs ständigt ny kunskap. Därför finansierar MSB forskning.

Sök projektmedel

MSB:s aktuella forskningsutlysningar

För MSB-finansierade forskare

Här finns  dokument och mallar

Nyheter

23 februari 2023
Klockan 15.39

Årsredovisning för 2022: Ett år präglat av Ukrainakriget

Kriget i Ukraina har under 2022 påverkat MSB:s verksamhet i alla delar, och präglar därför också myndighetens årsredovisning, som nu har lämnats till regeringen.

22 februari 2023
Klockan 10.51

20 miljoner till kunskap om framtida hot och risker

Hur ska samhället kunna höja blicken och se de hot och risker som ligger långt fram i tiden? För att skaffa kunskap om det satsar nu MSB 20 miljoner kr till forskning på området.

14 december 2022
Klockan 15.10

Forskningsutlysning: Framtida hot och risker

Den 22 februari 2023 kommer MSB att öppna en utlysning av forskningsmedel med titeln ”Framtida hot och risker”. Inriktningen är forskning som utvecklar metoder för att upptäcka och bedöma möjliga kommande samhällshot.

13 december 2022
Klockan 11.34

Framtidens skadeplats 2023

Framtidens skadeplats samlar forskare inom räddning- och respons, blåljuspraktiker, myndigheter, företag och andra samhällsaktörer inom ämnesområdet. Konferensen har anordnats sedan 2017 av det MSB-finansierade forskningscentrumet CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet. Nästa konferens anordnas 20 april 2023.

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan