Till innehåll på sidan

Barns och ungas säkerhet

MSB arbetar för att förebygga skador och olyckor bland barn och unga i hemmet, i skolan och på fritiden. MSB har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med barns och ungas säkerhet nationellt och samordna andra myndigheters och organisationers arbete. I arbetet ses barn som aktörer och rättighetsbärare i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt till skydd och säkerhet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling och rätt att vara så friska som möjligt.

Barnsäkerhetsrådet

Utöver MSB består barnsäkerhetsrådet av deltagare från tio myndigheter och organisationer. Barnsäkerhetsrådet ska utgöra ett forum för information, idéutbyte och möjliggöra olika initiativ för att motverka olycksfall som leder till personskada. Rådet kan även diskutera barnsäkerhetsfrågor utifrån ett bredare perspektiv till exempel hälsa och fysisk planering.

Barnsäkerhetsrådets vision

Barnsäkerhetsrådet har formulerat en vision – "Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas". Visionen kan härledas ur såväl barnsäkerhetsdelegationens slutbetänkande som barnkonventionens centrala begrepp. Båda betonar att säkerhet och utveckling är varandras förutsättningar.

Senast granskad: 26 februari 2024

Till toppen av sidan