Till innehåll på sidan

Barn och ungas säkerhet

MSB arbetar för att förebygga skador och olyckor bland barn och unga i hemmet, i skolan och på fritiden. MSB har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet med barns och ungas säkerhet nationellt och samordna andra myndigheters och organisationers arbete. I arbetet ses barn som aktörer och rättighetsbärare i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt till skydd och säkerhet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling och rätt att vara så friska som möjligt.

Barnsäkerhetsrådet

Utöver MSB består barnsäkerhetsrådet av deltagare från tio myndigheter och syftet är att, genom att bygga upp en gemensam kunskapsbas och en bredare helhetssyn, öka säkerheten för barn och unga i Sverige. 

Barnsäkerhetsrådets vision

Barnsäkerhetsrådet har formulerat en vision – "Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas". Visionen kan härledas ur såväl barnsäkerhetsdelegationens slutbetänkande som barnkonventionens centrala begrepp. Båda betonar att säkerhet och utveckling är varandras förutsättningar.

European Child Safety Alliance

MSB är Sveriges representant i nätverket European Child Safety Alliance, ECSA, i dagsläget bestående av mer än 30 deltagande länder, vars vision är att göra livet för barn i Europa säkrare.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan