Till innehåll på sidan

Rapportering av dödsbränder

MSB samlar in uppgifter från alla bränder i Sverige som orsakar dödsfall. Rapportering av inträffade dödsbränder gör främst du från den kommunala räddningstjänsten eller polisen. Du skickar in alla ifyllda filer och dokument via systemet för rapportering.

Öppna verktyget - Rapportering av dödsbränder

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Brandskydd

Beställning

I verktyget skickar du in de ifyllda filerna för initial och uppföljande rapporteringen av dödsbränder samt om det är en brand med livshotande skadad person.

För att rapportera in behöver du inloggning. Skicka e-post till olycksutredning@msb.se med kontaktuppgifter för att få inloggningsuppgifter.

 

Typ av system

  • Rapportering och ansökan

Nya blanketter för rapportering av dödsbränder från 2020

För dödsbränder med händelsedatum efter 1 januari 2020 kommer nya rapporter att publiceras. Rapporten för Brand i byggnad med insänd händelserapport är publicerad.

Innan alla nya rapporter är framtagna tar MSB kontakt med berörd räddningstjänst. Den initiala pdf-filen ”Initial rapport om dödsbrand…” skickas in som vanligt.

Rapportering

De rapporter som är i pdf-format behöver du spara ner och öppna i Adobe Acrobat för att de ska fungera på bästa sätt. Det kan bli problem om de öppnas i webbläsaren istället för Adobe Acrobat.

Skicka in rapporter via webbapplikationen Rapportering av dödsbränder

Steg 1 - alla dödsbränder initial rapportering

När en dödsbrand inträffat vill vi ha en snabb initial rapport inom ett par dagar. Spara ner pdf-filen "Initial rapport om dödsbrand..." på din dator och se till att den öppnas i Adobe Acrobat när du fyller i uppgifterna. Skicka den sedan till MSB via systemet för rapportering eller via e-post till olycksutredning@msb.se.

Initial rapport om dödsbrand

Steg 2 - dödsbränder från och med 2020-01-01

För dödsbränder med händelsedatum efter 1 januari 2020 har vi ny rapportering. Den nya rapporten som ska användas för Brand i byggnad där händelserapport är insänd till MSB finns nedan. Vi kommer att ta fram fler rapporter för andra händelsetyper.

Efter den initiala rapporteringen vill vi ha in fler uppgifter och vi använder vissa uppgifter från händelserapporten. Vi vill att de uppgifterna stämmer överens med det som kommit fram vid närmare undersökning av händelsen.

Om det kommit fram andra uppgifter behöver händelserapporten uppdateras och skickas in på nytt. Då blir det rätt i er lokala statistik och även i den nationella.

Checklistan är bara till för dig själv för att komma ihåg vad du ska kolla i händelserapporten.

Skicka även in genomförda olycksutredningar.

Rapportering av dödsbrand i brand i byggnad med insänd händelserapport, från och med 2020-01-01

Checklista: Rapportering av dödsbrand i brand i byggnad med insänd händelserapport, från och med 2020-01-01

Extra personblad rapportering av dödsbrand i brand i byggnad med insänd händelserapport, från och med 2020-01-01

Steg 2 - dödsbränder till och med 2019-12-31

För dödsbränder som inträffat till och med 2019-12-31 ska du fylla i och skicka in huvudblanketten för rapportering av dödsbrand och extra personblankett. Komplettera senare med olycksutredningen.
Huvudblankett för rapportering av dödsbrand till och med 2019-12-31Extra personblankett för rapportering av dödsbrand till och med 2019-12-31

Handledning: Rapportering av dödsbränder till MSB till och med 2019-12-31

 

MSB:s egen komplettering/insamling

MSB samlar in underlag från polisen och från Rättsmedicinalverket. Även Trafikverket och sjukvården bidrar med uppgifter.

 

Senast granskad: 28 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan