Till innehåll på sidan

Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Delprojekt ”Förstudie” : Projektrapport

Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Delprojekt ”Förstudie” : Projektrapport

Detaljer

Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Delprojekt ”Förstudie” : Projektrapport
Publikationsnummer
MSB1271
ISBN-nummer
978-91-7383-873-3
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
31 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna rapport sammanfattar arbetet som bedrivits i förstudien inom projektet Civil-militär samverkan inom mikrobiologisk beredskapsdiagnostik i samband med höjd beredskap. Målet har varit att i civil-militär samverkan skapa insikter hur de civila myndigheterna i FBD kan stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap avseende spridning av smittämnen som kan få allvarliga följder för civilbefolkning och militär. Dessa smittor kan drabba människor eller djur direkt eller indirekt via, livsmedel, dricksvatten eller foder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan